Покана за медиация

 

„Как да отправят покана за медиация към другата страна?“ е един от най-често задаваните въпроси, с които ежедневно ми се обаждат по телефона.

И като казвам, че медиацията е неформална процедура и затова поканата е в напълно свободен текст, все пак ме молят за някаква сламка.

Ето сламката и тук, надявам се да е полезна.

Кой отправя поканата?

Всеки, който е мотивиран да се случи такава среща.

Това може да са: едната от страните в спора; други свързани лица или странични наблюдатели; общ познат на двете страни; адвокат/юрист; психолог/терапевт; съдия; а също така и самият медиатор, към когото едната страна се е обърнала. Устно или писмено – както е възможно и удобно. От първо лице или в официален стил.

Какво е добре да звучи в нея?

Уважително предложение за среща в неутрална среда. За намиране на изход от конкретна ситуация (една или повече) със споразумение. В дух на взаимно разбирателство.

Пишейки я, може да е полезно да помислите за това:

  • Какво наистина ви е важно да постигнете в тази среща?
  • И готови ли сте да допуснете това да се случи също и за другия?!
  • Каква покана бихте чули и приели вие самите?

И вашият текст е готов!

След това?

Заедно избирате вашия медиатор. И уговаряте с него по-нататъшните стъпки.

И преди всичко:

Поздравления, че обичате себе си дотам, че избирате смел, цивилизован и икономичен подход!

Адресираност

Разбира се, всяка покана звучи в различен стил, не само заради вашата лична уникалност на изразяване, а и заради получателя и контекста на взаимоотношенията, в които сте помежду си. По различен начин ще звучи поканата ви, когато е към ваш интимен партньор, близък, роднина, познат, колега, съдружник, организация, институция…

При всички случаи обаче, е хубаво да знаем, че медиацията е човечна процедура и зад всяка отсрещна позиция стои човешко лице, ум, сърце и душа. Това цялостно уважение е добър старт на всяка успешна среща!

Ω Клауза за медиация:

В съвременният ни свят повечето компании вече обичайно включват медиационни и арбитражни клаузи в търговските си договори. Просто, защото са по-бърза, икономична, трайна и неформална алтернатива на съдебното производство. В последните години е въпрос на ефективност и корпоративна социална отговорност дружествата да включват преговори и медиация като предварителни стъпки, преди да преминат към арбитраж или съд.

Примерна клауза за медиация:
„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за медиация Партньорски взаимоотношения, съгласно неговите Правила за медиация. При възникване на спор всяка от страните може да отправи до другата писмена покана/уведомление, че желае започването на медиация. Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на 3 месеца от датата на уведомлението. Медиацията се провежда от един или двама медиатори, посочени от всяка от страните, или от двете заедно”.

Свързани статии: Полезни отговори;

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*