Такса

Таксата за медиация при мен е 2400 лева и включва следния основен пакет:

  • предварителна консултация за медиация по конкретния случай;
  • отправяне на подходяща покана за медиация към отсрещната страна, когато е нужна;
  • четири индивидуални срещи – по две срещи с всяка от двете страни;
  • две срещи със свързани лица, когато са нужни;
  • две общи срещи;
  • изготвяне на обобщения след всяка среща;
  • изготвяне на (проект за) споразумение/ спогодба заедно със страните;
  • осигуряване на зала за срещите и другите административни разходи.

При избор на почасов подход и при необходимост от повече срещи в основния пакет, те се таксуват по 100 лв/час.

При имотна, дружествена и търговска медиация към основния пакет се прибавя и 1-2% от материалния интерес, в зависимост от неговия размер.

NB! Всички отношения на медиатора с всяка от страните, поотделно и заедно се уреждат с Договор за медиация /Съгласие за медиация.

Таксата важи и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

При неприемане на покана за медиация или отказ на страните от медиация, медиаторът следва да приспадне направените от него разходи и вложено време и труд (100 лв/час) и да възстанови останалата част от сумата, както е посочено в договора за медиация.

Таксите се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

При случаи, в които има повече от две страни (например училищна, имотна, търговска медиация) броя на необходимите индивидуални и общи срещи зависи от броя на страните и следва да се има предвид от тях при подаване на заявката им за медиация и изчисляване на таксата.

Една среща по медиация, обикновено продължава около 3-4 часа. Една среща по медиация, обикновено продължава 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа за среща. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 4 срещи, а при сложни случаи – 6 и повече срещи. Участието е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от желанието на самите страни и уговорката им с медиатора.

Банковата сметка за плащане на сумите е:

титуляр: Ахая ООД,

„Първа Инвестиционна Банка“ АД,

BIC – FINVBGSF,

IBAN BG93FINV91501017499740.

Менторство, коучинг и супервизия по медиация: 100 лв/час (без разходите за консумативи и други необходими).

Еднократна консултация: 150 лв /час.

Гъвкавост и разсрочване. Ако някоя от страните се чувства материално притеснена, но силно желае медиацията да се проведе, мога да проявя гъвкавост и разбиране за разсрочване на плащанията със съдействието на „Фондация Ахая общество“. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля свържете се с мен.

За подаване на заявка: моля, попълнете следния формуляр.

Алтернативна банкова сметка: Катина Клявкова, „Първа Инвестиционна банка“ АД, IBAN: BG94FINV91501017499722, BIC: FINVBGSF.

Работата ми с всички доверители е в равностойно партньорство!

В него Вие можете да сте спокойни, че работите с успешен, опитен и

напълно отдаден медиатор-практик, 

а резултатите зависят първо от Вас!

Общи условия

Място

Полезни отговори

Наръчник по медиация

Как да изберем медиатор

Център за медиация Ахая

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*