Общи условия

Медиаторът предоставя свободна професионална услуга, уредена със Закон за медиацията и другите свързани с него нормативни актове.

Медиацията е изцяло партньорска процедура – всеки участник съдейства активно и поема отговорността си на равностоен партньор в нея.

  • Продължителност: една среща по медиация обикновено продължава 2-4 часа и не е препоръчително да надхвърли 6 часа в един ден.
  • Една процедура по медиация може да включва няколко срещи – индивидуални и общи. Обикновено за разрешаване на спор между две страни със средна сложност са достатъчни от 4 до 6 срещи. Самите страни решават максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи), съобразно с нуждите си.
  • Преди започването на медиация: страните сами се запознават с условията чрез достъпната публично и онлайн информация относно същността, последиците и провеждането на процедурата. За предварителна лична консултация се заплаща 100 лв. За покана за медиация се заплаща отделно според условията, посочени в Такса. Страните могат да зададат конкретните си въпроси и писмено чрез формата за контакт.
  • Преди или при започване на медиацията страните и медиатора подписват Договор за медиация / Съгласие за участие и провеждане на процедурата.
  • Покана за медиация към другата страна може да отправи и медиатора, в който случай страната-инициатор заплаща предварително за вложеното от медиатора време за това. Ако поканата бъде приета (пред-медиация), процедурата започва с подписване на Съгласие за медиация от двете страни и първите индивидуални и/или общи срещи.
  • След започване на медиацията: всяка страна по всяко време може да откаже да участва по-нататък или да се оттегли временно като дължи на медиатора заплащане за вложеното му време и професионално внимание, както и за направените до момента разходи, съгласно правилата в раздел Такси. По обичайно правило таксите се дължат по равно от двете страни, освен ако самите страни уговорят друго и информират медиатора за решението си.

Какво е медиация?

Такса

Първа стъпка

Място

Наръчник

Успешни случаи

Полезни отговори

! Всеки случай, който споменавам тук, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието

на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*