Общи условия

Медиаторът предоставя свободна професионална услуга. Медиацията е изцяло партньорска процедура – всеки участник съдейства и поема отговорността си на партньор в нея.

  • Продължителност: една среща по медиация обикновено продължава 3-4 часа и не е препоръчително да надхвърли 6 часа в един ден.
  • Една процедура по медиация може да включва няколко срещи – индивидуални и общи. Клиентите решават максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи), съобразно с наличните си нужди.
  • Преди започването на медиация: клиентът сам се запознава с условията чрез достъпната публично и онлайн информация относно същността, последиците и провеждането на процедурата.
  • Преди или при започване на медиацията страните и медиатора подписват Договор за медиация / Съгласие за участие в процедурата и провеждането ѝ.
  • След започването на медиация: всяка страна може да я спре по всяко време като дължи на медиатора заплащане за вложеното му време и професионално внимание, както и за направените до момента разходи, съгласно правилата в раздел Такси.

Какво е медиация?

Такса

Първа стъпка

Място

Наръчник

Успешни случаи

Полезни отговори

! Всеки случай, който споменавам, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*