Бащи, абсурдните съдебни решения имат алтернатива

Медиация – обаче за нея е нужна готовност и съгласие за участие от двете страни.

Примерен случай

Предистория: Съдебно решение(1*) срещу бащата, при налични: 1. социални доклади и експертизи по делото за „синдром на родителско отчуждаване“ и „нисък родителски капацитет“ на майката и 2. няколко дела по ЗЗДН срещу бащата без решения (не е осъден, но решенията са в сила, като и двете инстанции по ЗЗДН са минали преди това дело), т.е. с недоказано насилие. Таткото е лишен от контакти лице в лице с детето (в момента на 9г.) до навършване на 16-годишнината му – само чрез телефонни обаждания и писма. Виж по-долу извадка от решението(1*). А сега накъде?

Какви са най-честите съвети, които родителите получават в подобни случаи:

„обжалването е ясно и задължително (има голям шанс втората инстанция да го промени, а касацията стана по-достъпна по новия ГПК)“, „ веднага да се сигнализира на инспектората на ВСС, за да обърне поне морално внимание„, „бори се докрай, ти си в правото си“ и „медиен шум няма да навреди“…

Три въпроса. Замисляли ли сте се:

Доколко е трудно да се обясни пред институциите и медиите, сложният контекст на тези взаимоотношения, наречени сухо „дела“, така че да им се обърне реално внимание?

Доколко войната на три инстанции е въртене в порочен кръг, който може да продължи вечно, докато детето всеки миг диша и расте?

Доколко цялостно и трайно е справянето с проблема по този начин? И докога ще „удържи фронта“ на такава нестабилна за детето почва, дори и най-доброто съдебно решение, ако липсва поне нормална комуникация?

Процедурно предложение. А какво, ако: 

опитате да поканите другата страна в медиация – за да „заровите вече томахавката“, която ощетява детето във всички случаи (независимо кой от двама ви е губещият и кой спечелилият делото) и да договорите трезво нещо трето, което ще спазвате без саботажи и двамата?

Независимо, че вече сте го правили и са ви отказали. (може този път да го направи медиатора с подходящ неутрален тон) Независимо, че „щом адвокатите или психотерапевтите ви не са успели, значи никой не може“.  Независимо, че звучи невъзможно. Независимо, че отсреща имате пълно неразбиране. Независимо, че вратата е плътно затворена…

Someone open the door for this dog, please!Credit: Jukin Media

Публикувахте от Bored Panda в 2 ноември 2017 г.

Има успешно медиирани подобни случаи. Вашият може да е един от тях. Но няма как да знаете, ако не опитате, нали?! И, ако се отказвате да опитвате по новому, отново…

В Призовките по граждански дела изрично е посочено, че можете да ползвате медиация по спора, по който сте призовани. Само че, е пропуснато да се отбележи и, че имате право да изберете сами медиатор от Единния регистър на медиаторите към МП, като посочите областта, в която е спора ви, за да сте сигурни, че той има добър опит в нея. Как да изберем медиатор?

(1*) Р Е Ш Е Н И Е

Номер………. 2017 година гр. Бургас

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Бургаският районен съд ХІІІ граждански състав
На единайсети октомври две хиляди и седемнайсета година

В публично заседание, в следния състав:

Председател: Р. Кирякова

Секретар: А. Такова

Прокурор: като разгледа докладваното от съдия Кирякова гражданско дело номер …. по описа за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид следното: …………………………………………………………………………………………………………………..

Мотивиран от горното и на осн. чл. 235 от ГПК, Бургаският районен съд

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ насрещния иск на Х.Щ., с ЕГН **********, с адрес ***, за предоставяне на него упражняването на родителските права върху малолетното дете Х. Щ., родено на *** г. в гр. В., с ЕГН **********, при определен подходящ режим за осъществяване на лични контакти с майката.

ИЗМЕНЯ МЕРКИТЕ по решение № 2206 от 19.11.2014 г., постановено по гражданско дело № ….г. по описа на Районен съд-гр. Бургас, като ОПРЕДЕЛЯ НОВ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Х.Щ., с ЕГН **********, с адрес *** и детето Х. Щ., родено на *** г. в гр. В., с ЕГН **********, при упражнявани родителски права от майката,

както следва:

до навършване на 16-годишна възраст-с телефонни обаждания два пъти месечно, на 15-то и 30-то число на месеца, респективно последното число за месец февруари, извън училищната ангажираност на детето; винаги с писма, включително виртуално, по инициатива на бащата или на детето; след навършване на 16-годишна възраст-всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 15:00 часа.

ОСЪЖДА Х.Щ., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на С.Е., с ЕГН **********, с адрес ***, ж. к……., направените по делото разноски, в размер на 1705.00 лева (хиляда седемстотин и пет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд-гр. Бургас.

Районен съдия:/п/

Вярно с оригинала, А.Т.

Предоставено от Вера Иванова, председател на Конфедерация за защита правата на децата

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*