Развод по взаимно съгласие

 

vziamno.suglasie
Ама наистина взаимно съгласие?

Каква е разликата между развода про-форма „по взаимно съгласие“ и наистина по взаимно съгласие?

Огромна е. Знаят го много добре всички онези, които са минали през фиктивни и манипулирани, формални разводи, завършили със съдебно решение, което не само не се изпълнява, но и влошава нещата с буквално доживотна война, с много вредни последици за родителите и особено за децата… Добре, стигнали сте до тук и това често не е особено приятно, но защо да остава да тежи, вместо да приключите начисто, с извлечен мед и да продължите нататък?

С медиация можете да сте сигурни, че наистина е по взаимно съгласие включвайки ясно и конкретно интересите и на двама ви и доброто на децата. И, олекотявайки взаимоотношенията, изграждайки ги на нова основа, запазвайки ги за в бъдеще. Ако и доколкото искате.

За да участвате в медиация има само едно условие – и двамата да го желаете доброволно. И едно съществено предимство – тя е конфиденциална и неманипулативна.

От там нататък, е добре да се запознаете с общите условия, с процедурата и ролята на медиатора като неутрален професионалист. Добре е медиаторът да има успешен опит в семейната медиация. Продължителността на всяка медиационна среща зависи от самите вас, а заплащането обикновено се смята на час. За това как протича една медиация можете да прочетете много в интернет, в този блог и в полезни отговори.

След като в срещата формулирате и договорите точките на Споразумението, те се записват внимателно с помощта на медиатора и потвърждават с вашите подписи. Вписва се и моето име и номер от Единния регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието, с което указвам неутралната си подкрепа.

Следват формалните стъпки (изискуеми по закон): подавате писмена молба до Районния съд в деловодството на 3-то гражданско отделение на Софийски Районен съд на бул. „Цар Борис III“ № 54 (или по постоянния адрес на един от съпрузите) като прилагате екземпляр от споразумението към нея. В нея вписвате, че: на основание чл. 50 и сл. от Семейния кодекс и чл. 330 от ГПК, изразявате съгласието си да прекратите доброволно брака си и прилагате Споразумение по чл. 51 от СК, постигнато при медиатор (еди кой си). Молбата следва да съдържа задължителните реквизити – имена, адрес и ЕГН на молителите и т.н., както и разбира се, искането да се постанови развод по взаимно съгласие и приложения. Подписвате се и двамата. И задължително го потвърждавате устно и лично в заседанието, което ще бъде насрочено в рамките на месец до два от подаването на молбата (а понякога и до две седмици). За тази молба не е необходимо да имате юридически познания. Но е препоръчително да я погледне за всеки случай юрист/адвокат.*

И така, от формална гледна точка, ние се срещаме в медиация, за да изготвим заедно основното необходимо за един цивилизован развод – споразумението.

NB: Разводът обаче, далеч не е единственият възможен изход от спорната ситуация. Понякога не е необходимо да срежем това, което може да бъде разплетено. В такива случаи, с помощта на медиацията, взаимотношенията могат да се огледат свободно, да се трансформират и заздравят и двамата да продължите по пътя си напред, по нов начин. И затова, тя е един от подходите, подкрепящи изграждането и развитието на съзнателните връзки, наред с фамилните терапии, констелации и всички практики за хармонични взаимоотношения. Всички те могат да работят заедно и да се съчетават в единен творчески процес.

! Медиацията е не само алтернатива на съда. Нейният диапазон е доста по-широк. Тя е извънсъдебен способ за разрешаване на междуличностни спорове – от самото начало на тяхното възникване, отвътре-навън, самостоятелно и заедно. 

*По-подробна полезна информация за развода по взаимно съгласие:

Гражданският брак, според нашето законодателство в момента, се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено то, трябва да са налични две условия:

  1. Необходимо е вие и вашият съпруг/а да подадете молба за развод, подписана и от двама ви, до Районния съд. С това изразявате съгласието си, че и двамата искате доброволно да прекратите брака. (В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са ни накарали да стигнете до това решение.) Съгласието трябва задължително да се потвърди лично пред съда – с явяване на страните в съдебно заседание, с цел да се изрази съгласието за прекратяване на брака пред съда – ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява.
  2. Производството изисква да сключите Споразумение със съпруга/та, в което заедно да уредите последиците от развода. Точно това ще направим с медиацията. Целта на Споразумението е да бъде доброволно уреден спорът по раздялата, в интерес на децата и във ваш взаимен интерес. Законът изисква със Споразумението да бъдат разрешени следните основни въпроси:
  • Местоживеенето на децата;
  • Упражняването на родителските права;
  • Режимът на лични отношения (наричан още режим на виждане);
  • Издръжката на децата;
  • Ползването на семейното жилище;
  • Ако има издръжка между съпрузите и, ако е налице специфично решение за фамилното име.

Споразумението може да бъде писмено или да бъде заявено направо в съдебното заседание, където се отразява в протокол. С него могат (но не е задължително) да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се отменят дарения, да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба), като за това съдът събира държавна такса. Имотни въпроси мога да бъдат решавани и след развода, с отделни искови молби по реда на вещното производство. Мерките, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, само, ако обстоятелствата относно положението на децата съществено се изменят. Законът дава възможност да сключите и последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако в последствие с бившия съпруг/а се съгласите да промените местожителството на детето/децата ви.

Съдът включва вашето Споразумение в текста на самото съдебно решение и го утвърждава със силата на присъдено нещо. Решението, с което се допуска разводът, не подлежи на обжалване. Това е предимството спрямо развода по исков ред (т.е. не по взаимно съгласие), където производството е три-инстанционно и има дългогодишно обжалване и ходене по мъките. Дължимите такси по производството по взаимно съгласие са: – държавна такса 25 лв., дължима при подаване на молбата. Заплаща се по сметката на съответния районен съд; – окончателна държавна такса до 40 лева по сметката на съответния районен съд при допускане на развода; – такси по споразумението, когато с него се уреждат имуществени отношения между съпрузите – по 2 на сто върху всеки от дяловете и 2 на сто върху платежите за 3 години, когато има споразумение за издръжка.

Свързани статии: Как да изберем медиатор ; Първа стъпка ; Да ти олекне ;

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*