Какво е да си медиатор с ментор като мен?

Във фини професии като тази на медиатор ученето е смело през целия живот (поне). Затова супервизията след изкарано Сертифициращо обучение и чиракуването при избрания ментор са важна част от успешната и висококачествена реализация на медиатора.

В тази статия реших да помествам насъбраните спонтанни обратни връзки за процеса на супервизия и менторство с мен, Катина Клявкова – с цел да бъдат ориентир за следващите медиатори, с които ще имам честта и щастието да работим заедно.

От Мирослава Ценова, юрист-медиатор в супервизия към 2022-2023 г. Тя вече е активно действащ аха-медиатор в ЦМА:

„… С удоволствие споделям с други, също начинаещи медиатори, какво представляват супервизиите с Теб:

 СУПЕРВИЗИЯ с КАТИНА КЛЯВКОВА (обратна връзка от Мирослава Ценова)

  •  СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е ВЯРА.

На първо място, професионално водената супервизия от Катина като ментор, е мощна Вяра. Но не просто Вяра в процедурата. И не дори само Вяра в неподозираните възможности, които се отварят в медиация за страните. А най-вече и още повече, Вяра в самия медиатор, с който е избрала да работи и да подкрепи – в отклик на неговата съзнателна заявка. Тази вяра се разлива изобилно и невидимо в медиатора до степен, в която получаваш голяма реална увереност в себе си и в служенето си за по-висше благо. Това менторско доверие е заряд и истински импулс, което дава стабилно спокойствие и самочувствие за уверени стъпки напред във водените медиации.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е ПОДКРЕПА.

Подкрепата на Катина през първите самостоятелни медиации се усеща неизменно, почти физически плътно, дори да е през хиляди километри разстояние. Съвместно се обсъжда обстойно всеки важен етап и детайл от процедурата – от отправянето на поканата с верния тон, през подготовката за първите срещи със страните – индивидуални и общи, задълбоченото съвместно изследване, включително правилната настройка и центриране на медиатора, подходящите аха идеи и инструменти, както и начините за хармонично водене на кореспонденция със страните. Комуникацията с Катина е близка душевна и интензивна. Тясното общуване и анализирането на развитието на медиацията е неизменна част от супервизията. Подкрепящото присъствие на Катина дава изключителни увереност и спокойствие. И не само. Дава силна възможност медиациите да се водят от медиатора с лекота, без натиск, притеснение и напрежение.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е ДОКУМЕНТАЛНА ИЗРЯДНОСТ.

Един от важните моменти за даване начало на медиация е подписване на законово изискуемите документи от медиатора и страните. Катина подпомага и следи супервизирания от нея медиатор да подготви и представи на страните своите документи леко, изрядно и навременно, включително дава указания за прецизиране на текстове или бланки при необходимост. Отделно от законовия набор документи, в своята менторска работа Катина насърчава медиаторите да развият задължителна рутина в работата си по изготвяне на полезни и съдържателни писмени обобщения след проведени срещи със страните и изпращането им към тях. Помощта на Катина е безценна за развиване на ключови дълбоки умения у медиатора – например умението да се извлече същината от проведената среща, да се обобщят в яснота и краткост дискутираните теми, да се разпознаят аха-моментите, да се създаде среда за катарзисите, да се подчертаят общите интереси, да се синтезират направените предложения, да се извлекат точките на съгласие и да се посочат и потвърдят взетите решения и стъпки занапред.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е ОРГАНИЗИРАНОСТ, СТРУКТУРИРАНОСТ.

Подредеността в медиация е друго ключово умение. Умението за организиране на медиаторската работа и текущия диалог е от изключително значение за процедурата. В медиация това важи във всяко отношение и на всички нива – още в пре-медиацията, при провеждане на срещи със страните, при водене на всяка писмена кореспонденция, при изпращане на обобщения обратно към тях, при личната настройка и подготовка, при провеждане на супервизиите с ментор и т.н., Катина, по много фин начин, подпомага медиатора към неговата по-добра организираност, изцяло в посока за по-качествено провеждане на медиацията. Като добър професионалист в своята работа, тя уважава времето на всички и особено насърчава медиаторите в посока да ценят и своето време, и това на страните, и на ментора.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е КРИЛО.

Във всеки един момент на провеждане на супервизията и на медиацията има едно неуловимо мъдро присъствие с доверие и спокойствие. Че ние сме точно там, където е нужно да бъдем. И всичко се случва точно така, както е писано да се случи.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е НАСЪРЧЕНИЕ.

Катина не просто окуражава да се развиваш в професията. Тя успява в личното насърчение, да помогне да видиш неограничените възможности, които имаш точно ти като медиатор и, които можеш да използваш за и в подкрепа на медиацията и на страните в медиация.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е УВАЖЕНИЕ и подкрепа към личния медиаторски стил.

Катина е дълбоко толерантна и зачитаща личния медиаторски подход и индивидуален темп на работа на супервизирания от нея медиатор. В супервизия Катина насърчава за развиване на лично, свое собствено усещане за медиаторски стил и изграждане на стабилен вътрешен център, за постоянно вслушване във вътрешния си глас в работата със страните в медиация.

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е ДЪЛБОЧИНА и ВДЪХНОВЕНИЕ.

Прави впечатление, че преобладаващия тип медиация, която се практикува у нас от медиаторската общност е фасилитиращата медиация. Катина се отличава ярко от масовия медиатор. Тя има личен и различен поглед за провеждането на Медиации. Нещо повече! Тя има свой уникален и работещ трансформативно Аха-подход! В супервизиите, които провежда Катина провокира медиаторите по фин и деликатен, партньорски начин към търсене на дълбочината в Медиация, към разгръщане на съзнателен диалог между страните, за лично и дълбоко „гмурване“ навътре в тях самите и помежду им, към откриване на нови перспективи и изходи. Да си Аха-медиатор, обучен от Катина, е привилегия!

  • СУПЕРВИЗИЯТА с Катина Клявкова е НАДЕЖДА.

Надежда за един по-добър свят. За едно по-добро утре. За холистично общество. Миротворно. Наше. Съградено от всички нас ЗаЕдно.“

От Весела Алексиева, неорайхиански психотерапевт и медиатор в супервизия към януари 2024 г.:

„Благодаря ти от все душа, че точно ти беше мой ментор в първата ми медиация и си възнамерявам и занапред да добротворим заедно. За мен е изключително вдъхновяващо и облагородяващо да се докосвам до твоята дълбочина и знания, защото това ми помага да се свързвам по-лесно със същото в себе си. Изпращам ти много любов и светлина.

Ще се опитам, освен енергийно да дам конкретика какво ми даде супервизията / менторството ти от практична гледна точка, а именно:

1. Полезни практически и организационни насоки, относно комуникацията със страните и воденето на процеса по медиация; 
2. Детайлни подпомагащи насоки за подготовка и грижа за пространството, в което се осъществява и което енергийно се отваря за провеждане на конкретната медиация; 
3. Изключително полезно беше за мен подсказването ти: да попитаме страните дали и какво ключово се е случило във времето между срещите ни. „Има ли промяна?“ 
4. Успокояващо и подкрепящо ми подействаха споделянията ти от твоя личен опит, както и конкретните въпроси, които ни подаде да зададем на клиентите от типа на: „Какво би станало, ако…“ с цел изясняване, чрез практичното им преживяване в медиацията. 
5. Аз преживях супервизиите с теб ясни, структуриращи с изключително полезни детайлни насоки, относно процеса на работа и същевременно свобода по случването ѝ от моя страна в медиацията. 
6. Проведената супервизия ми даваше усещането и за твоята мъдра и омиротворена енергия, която в медиацията ми даваше посока и ми подейства канализиращо за проявяване на собствената ми енергия.  Много благодаря за утвърждаващото и окуражаващо отношение от твоя страна в супервизията, която проведохме преди и след медиацията ни. Това ми дава вяра, смелост и смисъл.

Още по-подкрепящо и обнадеждаващо за мен беше признанието ти, че сме провели „аха“ медиация. Това ме радва и ме изпълва със стремеж да вървя и по пътя на медиацията като израз на добротворството. Силни прегръдки и обич, Весела.

Благодаря от все душа за разпознаването, доверието и партньорството по пътя !

FaceBook page: Катина Клявкова – медиатор

Следва продължение…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*