Правила и процедури

Етични стандарти

Правила на работа

Други полезни правила

Наръчник за медиацията

! Всеки случай, който споменавам тук, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail