Списък на медиаторите

Списъкът се актуализира периодично! Моля, обадете се за точна информация и насочване.

Медиатори, тренирани в аха-подхода и, които са част от Център за медиация Ахая (Партньорски взаимоотношения):

В гр. София:

 • Катина Клявкова – 20061012003 в ЕРМ
 • Христин Клявков – 20121218002 в ЕРМ
 • Ася Сотирова – 20151215010 в ЕРМ
 • Деница Белоконска
 • Даниела Йорданова –   20161227 001 в ЕРМ
 • Маги Благоева
 • Весела Андонова
 • Людмила Павлова
 • Деница Борисова
 • Ралица Любенова
 • Христина Костова
 • Даниела Иванова
 • Даниела Димитрова-Илиева – 20151007003 в ЕРМ
 • Веселка Данчева
 • Ина Радева
 • Сашка Таскова
 • Мария Трифонова
 • Мария Велкова
 • Антон Даракчиев
 • Георги Райчев
 • Александър Миланов

В гр. Пловдив:

 • Светослава Ангелова – № 20151229001 в ЕРМ
 • Виктория Чорбаджийска – № 20160112003 в ЕРМ
 • Виолета Зомбори
 • Деница Велкова
 • Силвия Рангелова Христова-Николова

В гр. Мездра:

 • Илияна Александрова

В гр. Смолян:

 • Светлана Матеева

В гр. Търговище:

 • Елена Ненкова – 20160615004 в ЕРМ

В гр. Варна:

 • Пенка Стоянова
 • Иван Стоянов
 • Даниела Димитрова
 • Сенем Алиева

В гр. Добрич:

 • Богомил Господинов

Медиатори в други страни по света:

 • Аржентина – Христина Костова, 20151103002 в ЕРМ
 • Англия – Светлана Матеева, Kent, Medway Mediation, providing conflict resolution services in the local community
 • Малта – Даниела Илиева

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Книга-наръчник по медиация

Свържете се с нас

 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail