Как да изберем медиатор?

 

 

katina-klyavkova-mediator¿? Какво е важно да попитаме? Какво можем да очакваме като резултат? Колко обикновено струва една сесия по медиация? споделя Катина Клявкова, медиатор, управляващ съдружник на Аха!я и на Център за медиация „Партньорски взаимоотношения“. 

Можете ли да погледнете на медиатора като на ваш безпристрастен партньор и домакин на една безопасна среща помежду ви, различна и равностойна? Медиаторът представлява точно това.

Ето няколко предложения за ориентир, когато го избирате.

Преди да потърсите медиатор:

1. Опитайте да определите за себе си каква е настоящата ви нужда?

Имате ли разминаване или спор в ежедневния ви живот (личен или в бизнеса)? Искате ли да се спогодите мирно, партньорски и поверително, вместо чрез съдене?

И още ориентиращи въпроси: Необходимо ли Ви е експедитивно, практично и благоразумно решение? Важно ли е да запазите минималния добър тон в отношенията? Предпочитате ли да определите решението на спора, вместо да предоставите това на формален съдник? Дали комуникацията Ви с другата страна е затруднена или пък липсва изцяло? (например, отношенията са твърде емоционални и тежки, опитвали сте и се съмнявате, че сами ще можете да разговаряте по същество; или хората, с които спорите са обидени, агресивни, избягват директна комуникация или държат да стане тяхното без да дават основателни причини; или няма къде да се избяга от конфликта, тъй като живеете или работите заедно, засегнати са много хора и негативните последици се мултиплицират). Искате ли да си спестите формализирани, манипулативни, скъпи, несигурни, невротизиращи, уронващи доброто Ви име и продължителни процедури? Имате ли отвореност да се случи най-доброто за всички включени в ситуацията?…

От честността към себе си и яснотата на Заявката Ви зависи до голяма степен и избора на подходящия инструмент за Вас. Медиацията е само една от възможностите и има ситуации, в които тя не може да се приложи. Например: – когато няма отвореност за доброволно участие от двете страни; – в случаи, при които има изрично предвидена законова процедура (напр. от наказателен характер); – когато не е налице актуален, конкретен спор,  – когато са налице крайни психиатрични състояния, които правят страна неспособна да разбира свойството и значението на постъпките си; – когато малолетни нямат разрешение от своите родители или попечители; – при данъчни измами.

Още при обръщането Ви към професионален медиатор, е необходимо той да Ви каже, на база на отговорите Ви на няколко въпроса, дали вашият случай попада в обхвата на приложение на медиацията.

2. Прочетете за медиацията – има много информация в Интернет като потърсите с ключови думи „медиация“, „медиатор“, „споразумяване“, „спогодба“.

3. Проучете медиатора – уверете се за опита му, житейската му настройка, потърсете реални препоръки от негови клиенти. Така че да усетите, че именно той е за Вас! Не се доверявайте само на добре звучащи и написани текстове и самореклама – много от тях са копирани и преведени от практиката на други хора, без да са преживяни и интегрирани. Също така, има прекрасни теоретици в медиацията, а има и прекрасни практици. Доверете са на интуицията си за конкретната Ви нужда в момента.

Обучение. Къде е сертифициран даден медиатор и какви са неговите обучители – като действащи медиатори, а не само като обучители. Подходящо ли е дадено обучение за Вас?

Супервизия. Във всички специфични и деликатни професионални дейности има неписано или писано изискване за супервизия (работа с наблюдение от ментор, чиракуване). Това гарантира на всички едно добро качество на работата, устойчиво развитие и поета отговорност. Ето например, какво включва една първоначална супервизия.

Специализации. Има медиатори, специализирани в семейните отношения, в училище, на работното място, в бизнес отношенията, в търговските отношения, имотите, застраховането, потребителските права, интелектуалната собственост, журналистиката, здравеопазването, възстановителното правосъдие при дела от наказателен характер, трансгранични и т.н. Има дори такива, които практикуват трансформираща медиация.

4. Проверете дали и къде избраният от Вас медиатор е сертифициран и дали е вписан в Единен Регистър на Медиаторите към Министерство на Правосъдието на РБ.

Какво може да е полезно да попитаме, разговаряйки с медиатор?

Изборът на медиатор в голяма степен наподобява този на дула/акушерка. Препоръчвам да следите за две основни неща. Едното е професионалната му експертиза, другото е личността му. По отношение на професионалната експертиза, въпросът не е никак за подценяване. Предвид актуалността на темата, много хора назовават себе си с етикета „медиатор“ – в най-различни направления. Срещат се здравни „медиатори“, трудови „медиатори“, социални медиатори, а наскоро чух дори за „Make Up медиатор”.

Когато говорим за разрешаване на спор и за работа с взаимоотношения в нажежени ситуации обаче, е необходимо да сме отговорни за целта. При медиацията се работи с фини и интимни зони от човешкото общуване и психика и медиаторът трябва да е добре подготвен за това, центриран и последователен в развитието си.

Как да разберем дали медиаторът е професионалист, на когото можем да се доверим? 

Ясно е, че най-добър ориентир е вътрешният ни усет. Добре е също да попитаме медиатора:

 • за други негови случаи, подобни на вашия и как са се развили;
 • за това как и защо е избрал да се занимава точно с медиация (и би било прекрасно да чуете не лъскав и оригиналничещ отговор, а съкровен и спонтанен);
 • за житейската му настройка и стабилност като личност – включително и в трудни ситуации (например, ако той се страхува от конфликти, игнорира ги и ги избягва, замазвайки, надали ще може да ви е полезен за конструктивно разрешаване на вашия), широко скроен и емпатиращ ли е, усещате ли чистота и резонанс в общуването с него – прямота, честност и искреност докрай?;
 • за отношението му към негови колеги и особено към тези, които са по-опитни и успешни от него (показателно за реалните му самочувствие и способност за сътрудничество);
 • за специализация в различните видове медиация;
 • за виждането му за възможните ползи за вас от медиацията – във вашия конкретен случай;
 • за това в какво и докъде точно може да ви е полезен той;
 • за това каква отговорност поема;
 • за партньорите му (добър показател за ценностната му система),
 • за начините му да се поддържа и развива дисциплинирано и последователно в областта си.

∝ И след този списък, едно ключе за мярата: като профайлър със способността да разпознавам характерности и потенциали и да виждам взаимовръзките на много нива, все пак не се изкушавам да затворя някой в рамка, да го етикирам, защото съзнавам, че всеки е една безкрайна и динамична вселена, която идва от време оно и се разгръща всеки миг.

Как  да се убедим, че избраният медиатор е подходящ за нас?

Да оставим вътрешното ни усещане да ни води?! Да. Ако се чувстваме добре и усещаме доверие още при първия разговор с него, когато договаряме процеса – защо да не продължим нататък?!

Добрият медиатор, според мен има житейска зрялост и подходяща мъдра нагласа. Наскоро си говорихме с клиент, че медиаторът едновременно се „скачва“ и остава неутрален, отворен е докрай и уважава всичко докрай. И, че това включва също да може да „отстъпи” от собственото си его, за да е в полза на клиентите си. На пръв поглед изглежда лесно. Но това са качества, които отличават истинските професионалисти от тези, които са научили няколко техники и са записали „медиатор” в профила си.

Подходящият медиатор трябва да се интересува искрено от вас и вашето добруване – самостоятелно и заедно. Да, самостоятелно и заедно – в това е тънката разлика между доста други професионалисти като коуч, адвокат, психоаналитик, психотерапевт… и медиатора – той е ориентиран към взаимоотношението и към взаимната изгода (win-win).

Ключови умения за медиатора са: способност да се довери и да му бъде доверено, да е с мирен дух, да е неутрален и да „структурира“ градивно диалога и средата на общуване.

Какво можем да очакваме като резултат от срещите с медиатора, когото сме избрали?

Взаимно чуване. Спокойно заявяване. Олекване. Освобождаване. Трансформация. Омиротворяване. Уважаване. Яснота. Разбиране. УдовлеТвореНие. Партньорско отношение. Приемащо несъгласие. Съгласие. Изход. Разрешаване на спора. План за действие. Предоговаряне (нов договор). Споразумяване. (устно, писмено, с нотариална заверка на подписите). Спогодяване. (което впоследствие може да бъде въплътено в съдебно решение).

Имате осигурена възможност за всичко това и, за да се реализира, участвайте активно!

∝ Често медиацията е свързана с дълбоки и наситени процеси на трансформация, които в началото носят немалка доза дискомфорт. Но след като пречките бъдат преодоляни в чаената среда, идва нов заряд от енергия на ново ниво и поставените от партньорите цели се постигат с лекота. ∝

Всяка медиация започва с дефиниране на заявката. Това дава и добри измерители за ефективността на срещите и на процеса. Ако вие постигате дефинираните от самите вас цели и чувствате промяна – процесът е успешен. При всички случаи можете да смените медиатора, когато решите. И, както веднъж каза Форест (Forrest Mosten), „още по-добре ще е да отделите време, за да изберете с кого да работите и после да бъдете постоянни и да участвате ангажирано в процеса, дори и някои от нещата, които се случват, да не Ви харесват.“

Колко е нормално да струва една сесия по медиация?

В областите, в които аз работя, а именно: семейна медиация, медиация в училищата, медиация на работното място, минималната цена е 50-100 лв/час. А също и в бизнес медиация и трансформираща медиация, където цената е между 100 и 200 лв/час. Има и други финансови рамки за по-големи и чуждестранни клиенти, които стартират от около 100 евро и достигат до около 300-500 евро на час. Обикновено, продължителността на една медиационна сесия е около 2-3 часа.

(Извън България, в Италия* таксите са минимум 40 евро/час. А в САЩ един от любимите ми ментори в медиацията взима 50 хиляди долара за една среща.) Цената до голяма степен зависи от експертизата на медиатора, от неговия опит, от формАта, в който работи, от успеваемостта му и разбира се, от това в кое място на света избира да практикува.

§ Пазарът за медиация у нас засега е доста нерегулиран. Това касае до голяма степен и цените за услугите по медиация. Дори има прецедент на „безплатна медиация“, предоставяна предимно от неопитни доброволци. Това беше оправдано за известно време, но след години видях практически как подронва качеството, мотивацията и авторитета на тази професионална услуга. Вярвам, че това са временни проекти, които ще прераснат в устойчиви Центрове по доказано работещите схеми на Професионализъм или на Доброволчество Плюс Професионализъм (т.е. до 2-3 часа даром и за часовете след тях се заплаща). Именно това е една от причините, които ме подтикнаха да участвам в групата за законови промени за медиацията към Министерство на Правосъдието, предложена от НАМ и водена от зам-министър Вергиния Мичева-Русева. В нея участват представители на медиаторските организации и центровете по медиация в страната. Сред идеите ни за промени в Закона за медиацията и други закони е и тази да се създаде Камара на медиаторите – за да подобрим качеството на тази деликатна услуга и да улесним потребителите й да имат лесен достъп и да намерят подходящия за тях медиатор, да се ориентират в направленията на медиацията, в таксите. Искрено се надявам нещата с тази Камара да бъдат поставени и случени професионално, а не политикантски.

NB! За да работи наистина медиацията, е нужно тя да е законово подкрепена и насърчена от държавата, но не и държавно регулирана; необходимо е тя да е свободна, партньорска, гражданска услуга!

Моята визия за Камарата на медиаторите е да „регулираме“ и популяризираме медиацията по правилния начин – да има достатъчно информация, актуални събития, асоциации, качество, доставчици, за различните направления. Даже и портал, в който самите медиатори да бъдат представяни през видео, както и да могат да бъдат рейтинговани, да имат възможност да отправят послание към потенциалните си клиенти, така че изборът да бъде максимално улеснен и информиран. Надеждата ми е по този начин да направим професионалната услуга на медиацията по-популярна и използвана, защото тя е подход, който носи много ползи за всеки човек, за всички взаимоотношения, за всяко семейство, бизнес и общество, които искат да живеят в разбирателство и да се развиват.

Скоро тук, в блога ще споделя с вас интервюта с личности-медиатори, които са за светъл пример в България с нагласата и опита си. Очаквайте ги, те са добри разказвачи, защото са добри слушатели!
 
 

* В Италия няма официално почасово заплащане за медитация, освен, ако някоя фирма не е решила да си определи такова за доброволна медиация. За задължителната има таблица според интереса: 40 евро за спорове до 1000 евро, 86 е до 5000 е, 160 е до 10000 е, 240 е до 25000 е, 400 е до 500000 е и т.н. Таксите се заплащат и от двете страни. При максимален резултат (подписано споразумение) се увеличават с 20%, а при сложни казуси може да се увеличат до 25%. – via прекрасната ми колежка-медиатор в Италия, Мария Ганчева. 

Готови ли сте за медиация?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 Comments on Как да изберем медиатор?

  • Добринка, благодаря! Професор доктор Добринка Чанкова, това би било голяма чест за мен! Работата с вас винаги е пълноценно учене, споделяне и радост 🙂

 1. Това което сте написали е добре първо вашите колеги медиатори да прочетат. Преди време ми се наложи да ползвам услугите на медиатор назначен от съда. В един момент от срещата между мен бившата ми жена и медиатора се оказаха две страни. медиатора и бившата ми жена срещу мен. медиатора открито застана на страната на жена ми и се опитваше всячески да ме убеди да приема нейната позиция в това число с класификации граничещи с обида. Медиатора изрази негативното си становище към социалните работници, съда и т.н. Прехвърли ни към нейна приятелка психоложка с идеята тя да изготви становище, което подкрепя тезата на бившата ми жена. което психолога направи. Не знам дали е срещу пари или не. Няма значение. С такива колеги няма да популяризирате вашата дейност. Да не говорим, че нито една инстанция/ваша организация/ не отговори на жалбата ми срещу медиатора и водената от него среща.

  • Здравейте, Боян. Много, много ви благодаря за коментара и споделеното! Това е ключов проблем, наистина.

   До мен стигат и други сигнали и много често говоря колко е голяма отговорността ни като медиатори. Точно това е една от причините да напиша и тази статия.

   Казвате „медиатор, назначен от съда“, но знайте, че винаги имате право да изберете сами медиатора си от списък с такива и да го смените по всяко време. Би трябвало да са ви го казали. Доколкото разбирам, в случая е бил колега от Центъра за спогодби и медиация към СРС, тъй като това е единственият център, към който в момента съдът препраща. В него медиаторите са доброволци (без заплащане), а понякога и без опит. Съответно и вие не сте заплащали за процедурата, но на каква цена…

   Има много други Центрове за медиация в София, а най-широкият избор на медиатор можете да получите чрез Единния регистър на медиаторите.
   Не знам до какви „инстанции/организации“ сте подали жалбата си след това преживяване, защото еднозначни такива още няма и това е целта на работата ни по промяна на Закона за медиация и създаването на Камара на медиаторите. Да има институция, към която да се обръщат гражданите и дисциплинарен контрол.

   Насърчавам ви, ако не сте подали своята обратна връзка/сигнал към координатора на Центъра за спогодби и медиация към СРС, г-н Лъчезар Насвади, който е прекрасен в работата си, да го направите – тел. 02/8955 423, e mail: spogodbi@srs-bg.org. Мога да ви съдействам за това, само кажете (обадете ми се или пишете – вижте на „контакт“). Има и Етична комисия към Национална Асоциация на Медиаторите – София, ул.“Пиротска“7, ет.4, ст.401 приемно време: вторник и четвъртък от 15 до 17 часа телефони: 02/9867926,0878484719, 0888792685. Също така, можете да подадете сигнал и направо до Регистъра на медиаторите в Министерство на Правосъдието. Вярвам, че, макар и още да няма процедура, ще проведат проучване за този медиатор. А скоро ще имаме обективна и структурирана процедура за качествен контрол върху дейността на всички медиатори.

   Дотогава: МИЛИ ХОРА, ВНИМАВАЙТЕ КАК ИЗБИРАТЕ МЕДИАТОРА СИ! Вие – страните, сте шефовете на тази процедура!

 2. Поздравления, Катина!
  Компетентна, полезна и позитивна публикация! Пожелавам успех на основания от теб и работещ център за медиация! Препоръчвам го на всички които имат неразрешен спор!
  Вярвам ,че медиацията е ефективен способ за разрешаване на спорове, при който никое трето лице,чуждо на спора не ти налага решението си.
  Пожелавам ти успех, Катина!

  • Кате, благодаря ти от все сърце за добрите думи!
   Те вървят заедно с мощният ти личен пример в медиацията. Казвала съм и пак ще кажа – не спираш да ме удивляваш с това, че си уникално смела и, че си винаги пряма, конкретна и точна в словото си. Отвориш ли си устата да кажеш нещо, знам, че ще е практично и точно „в десятката“. С огромна благодарност се уча от теб всеки миг!

   Хора от Враца, късметлии сте, че можете да разчитате на медиатор-адвокат Катя Димитрова и СНЦ “Юстиция”, Враца. : http://www.ngobg.info/bg/organizations/1953-%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.html

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Бизнес спор – как да го разрешим? – Ахая Център за медиация

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*