Роля на адвоката в медиацията

 

advokat.mediator.psihologЧестит пълник на българските адвокати!

Благодаря от все сърце на тези от тях, с които имаме удоволствието да си сътрудничим в медиация

и да работим заедно, медиатори И адвокати, за доброто на хората, които ни потърсят за разрешаване на спора си!

Хайде да имаме честността и честта да се допълваме взаимно, да осъзнаваме и помним, че не можеш да си едновременно добър адвокат и добър медиатор по един и същи случай. Отговорност е да си професионалист в нещо и, усещайки в какво е призванието ти и с какво можеш да си полезен докрай, да избереш отговорно. Успех!

Каква е ролята на адвоката в процедурата по медиация?

  • В процедурата по медиация адвокатът действа като изключително полезен консултант на едната страна – помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на правните му интереси. Забележете: на правните му интереси, преди всичко.
  • И прави това (дава правни съвети на клиента си) по всяко време – преди медиацията, във всеки момент от нея, или може да участва в нея заедно с него.
  • Информира и съветва клиента си за законовите му права, помага му да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, силните и слаби страни, въз основа на фактите, закона, приетите стандарти и обичайни практики; консултира го при преценка на вариантите за споразумение; при приключване на медиацията адвокатът изготвя постигнатото формално споразумение; след медиацията, в случай на висящо дело, адвокатът внася спогодбата за одобрение от съда; а, когато се наложи, адвокатът може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.

Юридическото образование е много добра основа за всеки медиатор, а базисните юридически познания са полезни при изготвянето на спогодба по висящо съдебно дело. За психологическото образование и компетентности важи абсолютно същото.

Ще ми се да не забравяме обаче, че всяка специфична професия форматира мисленето и настройката ни в определена посока (т.нар. „професионална деформация“). Най-добрите медиатори, които лично аз съм срещала по света и у нас, са честни и с необременен ум. А добрият стар опит сочи, че истинският професионалист избира да се развива последователно и ежедневно в една ясна посока.

Свързани статии:

Медиатор не е = адвокат. Медиатор не е = психотерапевт.

Как да изберем медиатор?

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*