Какво прави медиаторът, който е юрист и психолог?

 

“ Какво означава, че сте медиатор юрист и психолог? „

Това е един от често задаваните ми въпроси. Разбира се, отговарям какво аз правя и как съм и мога да съм полезна като медиатор с образование на юрист и психолог.

Накратко: в ежедневната си работа като медиатор, аз хвърлям мост между правото и психологията в полезността им за хората.

Това означава, че в процеса на общуването си с участниците в медиация съчетавам предимствата и на двете, познавайки и говорейки на двата езика. Така подкрепям участниците в процедурата да структурират цялостно картината на взаимоотношенията си и да работят по нея целеустремено. Заедно с други приложни инструменти от професионалната си палитра и опит, помагам на страните да намерят своите общи интереси, своите холистични решения по наболелите им въпроси и заедно да ги осъществят. А чрез аха-подхода в медиацията модерирам благоприятна и вдъхновяваща среда за работа.

Още в училище и Университета ми беше „тясно“ и „частично“ само в едното (формализирано, антагонистично и сухо) или само в другото (абстрактно, протяжно и неструктурирано) или пък само в двете (не-докрай овластяващи и недостатъчно-неутрални) и като миротворец усещах силната нужда да уча и работя интердисциплинарно за т.нар. неудобни ситуации – в Човещината.

Оразличаване:

Избрах съзнателно да работя именно и само като професионален медиатор – без същевременно да упражнявам и професиите адвокат и психотерапевт. Това ми дава възможност за силна концентрация в развитието ми и за добра съвместна* работа с много адвокати и психотерапевти, а също така ме освободи от редица рискове от загуба на неутралност.

Това означава също така, че не давам адвокатски и психотерапевтични съвети, не правя този род експертни преценки и оценки, а използвам развитата си чуваемост за хармонизиране на средата и общуването в медиацията.

Други медиатори избират да се изявяват на няколко поприща и в това няма нищо притеснително – те просто спазват правилото „По този конкретен случай съм само медиатор, по друг случай съм в позицията на адвокат/ психотерапевт“ и внимават много да не смесват отделните си професионални дейности. Имам удоволствието да си партнирам с немалко такива чудесни медиатори!

*Както можем като медиатори да прилагаме различни психологически подходи, техники и инструменти в медиацията без да сме в позицията на психотерапевт за страните, така можем да говорим и за прилагане на медиаторски подходи в адвокатските преговори или за т.нар. медиативни срещи в психотерапията, например без в тези случаи да сме в позицията на медиатор. Стига да знаем къде и кога да спрем. И този принцип важи за много интердисциплинарни дейности и професии.

*Психотерапевти и адвокати, както и всякакви други специалисти са редовни участници в медиация като експерти на отделните страни с полезни гледни точки.

КОГА по-конкретно мога да съм полезна:

– при нужда от уговаряне и предоговаряне на ясни и здравословни правила, споразумения, граници, гледни точки, съвместни действия, здравословно партньорство;

– когато между двама (или повече) души* е налице разминаване, тежест, затруднено общуване, неразбирателство, спор, конфликт, криза;

– когато поне единият иска промяна, а другият поне „не може повече така“;

– преди, по време и след раздяла (независимо дали при влюбване, съвместно съжителство, брак, родителски отношения, роднинска връзка, приятелство, инцидент, съдебно дело или бизнес отношения);

– когато един или повече души желаят да огледат себе си в текуща конфликтна ситуация и да я разрешат наистина.

*Активни участници в медиация могат да бъдат и деца и всички живи същества със съгласието на техните настойници и попечители.

Как се разгръща работата в процедурата по медиация? Чрез няколко (обикновено от 4 до 7) индивидуални и общи срещи, лице в лице и/или онлайн.

За да отговоря на Вашия личен въпрос по конкретната Ви нужда, моля не се колебайте да ми пишете във формата за контакт.

Проверете различни възможности чрез своята интуиция и нека всеки открие точната за себе си неутрална подкрепа по пътя!

Ваша в медиацията:
Катина Клявкова ♥

Повече за медиацията

Някои случаи

Полезни отговори

Какво прави медиаторът?

Как да изберем медиатор?

Клауза за медиация / Mediation clause

Обучение по медиация

Интервюта с мен в медиите

Да се срещнем?!

Първа стъпка

Център за медиация Ахая

Наръчник

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*