„One time, one meeting“ (Ichigo Ichie)

Ichi-go ichi-e

(一期一会, literally „one time, one meeting“)

„Ichigo Ichie conveys a Japanese aesthetic ideal relating to transience that, when translated into English, literally signifies “One Encounter, One Chance.”

The philosophy behind it is that one should be aware to do one’s best when meeting someone, treasuring each encounter as a once-in-a-lifetime event, even if it is a friend whom one sees often.

japanese.tea.ceremony.1

 

For me, this phrase has brought awareness of the value of living each day, hour, minute, and second to the fullest and seizing each chance encounter that life brings.

Shogun2.meeting

 

 

Though the ritual of meeting people follows a regular routine, this phrase stresses that each moment is a unique meeting to be lived intently, never to be repeated, as if today were the last time you might meet— in other words, this phrase teaches one to live his/her whole life now— the fullest in the moment.“ – Jessica Sayuri Boissy

 

Превод:

„Ichigo Ichie е израз, разкриващ японския естетически идеал на мимолетността (преходността) и в превод на английски буквално означава: „Една среща, един шанс. „

Посланието е, човек да има съзнанието да направи най-доброто, на което е способен, когато се среща с друг човек – ценейки всяка среща като събитие, случващо се веднъж в живота, дори и да е с приятел, когото вижда често.

За мен, тази фраза носи съзнанието за пълноценното живеене – всеки ден, час, минута и секунда да бъдат изживяни в тяхната пълнота и с ценене на шансовете, които животът ни дава с всяка среща.

Въпреки, че ритуалът на срещане между хората е рутинна практика, тази фраза подчертава, че всеки момент е уникална среща, която да се изживее внимателно и, която няма да се повтори, а може и да е последният път, когато се срещаме – с други думи, фразата учи всеки от нас да живее живота си сега – напълно в настоящият момент. “ – Джесика Саюри Бюси

Ichigo ichie —  drink life and tea, to its fullest… one cup at a time!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

3 Trackbacks & Pingbacks

  1. Ichigo Ichie – една среща, един шанс | ДелфиОМ
  2. Ichigo Ichie – една среща, един шанс | Vegan
  3. Споделено за щастието с Катина Клявкова | Животът проект за щастие

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*