Професионална общност за приобщаващо образование – среща

Професионална Общност за Приобщаващо Образование осъществи своята трета изнесена среща на 14-15.10.2017 в прегръдката на Пирин планина, гр. Разград.

Много слънчево, медоносно и полезно беше, всеки един миг.

Чудесна общност, благодаря и нека! <3

Фокус на работата на Общността е промяна на нагласите, усъвършенстване на законовата рамка и училищните практики с цел по-добро разбиране и налагане принципите на приобщаващото образование. За председател на Общността бе избрана Даниела Николова, директор на най-младото училище в България – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ботевград.

Общността наброява 40 членове, а нови  ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване от Общото събрание. Членовете на Общността ще се събират 3 пъти годишно за двудневни пленарни сесии, където ще обменят опит и ще обсъждат казуси от своята практика. Предвиден е форум и общ календар, чрез които членовете на Общността интензивно да си сътрудничат и поставят на обсъждане актуални въпроси, свързани с приобщаващото образование.

Основен документ на Общността е нейният Манифест , който синтезирано излага целите и принципите й на работа. Като най-важни теми за работа и обсъждане бяха изведени: Разясняване на същността на приобщаващото образование и информационна кампания сред българските учители и директори как да прилагат Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; Осъзнаване на общата подкрепа, разписана в ДОС ПО като триъгълен камък на приобщаващото образование; Необходимост от създаване на процедура за координация между институциите при работа по случай; Създаване на обучителна програма за прилагане на ДОС ПО.

По време на Общото събрание членовете дадоха заявка за личен ангажимент към Общността и готовност да бъдат говорители на промяната в българското образование.

За повече информация:  Деница Давидкова, d.davidkova@cie-bg.eu

Център за Приобщаващо Образование

Училищна медиация

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*