Новини за медиацията по света – април 2017

Любопитни новини за медиацията от: Пакистан, САЩ, Индонезия, Сингапур, Кения, Испания, Канада, Филипини…

„Монументален момент за бизнес-общността на Пакистан изглежда това, че в Лахор, Върховният съд (LHC) насочи три спора към Лахорската Камара за Търговията и Промишлеността (LCCI) за медиация.“

„Щраус Института за решаване на спорове (The Straus Institute For Dispute Resolution) при факултета по право на Университат Pepperdine, за пореден път бе обявен за номер едно сред академичните програми за решаване на спорове в Доклада на US News & World, 2018 Law School. Издадена през миналия месец, класацията поставя Института в горната част на списъка за дванадесети път, в тринадесет поредни години.

„Ние сме благодарни и смирени от признанието, дадено от нашите връстници, както и за продължаването на възможността да се ангажират студенти и практикуващи от цял свят, да изследват по-ефективните начини за разрешаване на спорове и управление на конфликти“, каза професор Tom Stipanowich, академичен директор на Института от 2006 г. „

„Жалбите им ще включват плащането на надбавки, бонуси, комисионни, заплати при липса на предизвестие и съкращаване, ползи, при условие, че те са в парично изражение в договора, заяви държавният съд.

Касае се за тази група от хора, които не се покриват от Закона за заетостта на Сингапур и тяхната единствена възможност е била през гражданските съдилища. ЕCT ще чуе също и всички законови претенции за заплати от онези служители, които попадат в обхвата на Закона за заетостта, Закона за пенсиониране и преквалификация на заетостта и Закона за развитие на детската ко-спестовност, взимайки функциите на известния като трудов съд към Министерството на заетостта.

Тези законови претенции за заплати включват неплатена заплата, заплащане за извънреден труд, заплата при липса на предизвестие, плащания за подпомагане на заетостта, както и обезщетения за майчинство.

ECT ще разглеждат дела, които са били подложени преди това на медиация в одобрените Центрове за медиация от Министерството на заетостта, към Тристранния алианс за управление на спорове (TADM). Едва, ако медиацията е неуспешна, след това страните ще получат сертификат, с който да подадат иск в ECT…“

Агенцията по приходите на Кения (KRA) призова всички физически лица и фирми с данъчни въпроси да търсят алтернативно разрешаване на споровете, за да стимулира икономическия растеж.

Това идва след като стотици компании имат проблеми с данъчните власти за т.нар. „нередовно данъчно облагане“, което се е отразило на растежа им.

По-продължителни юридически спорове с данъчните власти могат да имат значителни последици за операциите по плащането на данъци, понякога дори и за ликвидността на предприятията.“, каза г-н Омар.

През последните 2 години са налице 140 данъчни спорове с бизнеса за Sh 6.6 милиарда.

Малките и средни предприятия са най-пострадали предвид високите разходи за обжалване.

„Алтернативно разрешаване на спорове също коства по-ниски разходи заради същественото съкращаване на продължителността на производствата. Както по отношение на данъкоплатците, така и за данъчните власти, достигането до разрешение по-бързо означава по-малко използване на човешки ресурси и по-ниски разходи.“

„Медиацията е вече тук и дойде, за да остане. Всеки ден има все повече и повече привърженици на медиацията. От законодателите на публични институции и професионалисти, които са все по-информирани за възможностите на медиацията.

Въпреки това, тя също има да извърви дълъг път. Тези, които са решили да започнат да работят в областта, се нуждаят от големи инвестиции в тяхната квалификация, които струват време и пари и в повечето случаи въпросът е един и същ за всички нас: Как можем да направим така, че медиацията да стане наша основна професия? Макар че аз също съм в търсене на отговори, мога да споделя подхода, който взехме в южната част на Испания. Или успяваме да се включим ресурса на медиацията в мисленето на хората и в нашите съдебни и публични институции или тя ще има малко възможности за успех…

„Алтернативният механизъм за уреждане на спорове на Министерството на труда и заетостта (DoLE) доказа своята ефективност при уреждането на трудови конфликти, включващи парични и колективни договори за доходи, възлизащи на повече от 2 билиона P.

Секретарят, Силвестър Бело каза в понеделник, че е постигнато рекордно бързо уреждане на трудовите спорове, като се използва механизма за алтернативно разрешаване на спорове (ADR), с което са удовлетворени 39,691 работници в рамките на 8 месеца (или от юли 2016 до март 2017 г.).

Така нареченият „подход за единна входна система“ (SEnA), е система, която предвижда 30-дневна задължителна услуга по медиация, за да се извърши бърза, безпристрастна, евтина и достъпна процедура за помирение и уреждане на всички трудови въпроси или конфликти, като по този начин се предотврати пълното избухване на размирни съдебни спорове.

„- Алтернативното разрешаване на спорове е нашата стратегия за осигуряване на бързото предоставяне на трудово правосъдие. DoLE е твърдо за поддържането на индустриален мир чрез бързото уреждане на трудовите спорове“, каза Бело.

Следва продължение…

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 Comment on Новини за медиацията по света – април 2017

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*