Полезни отговори

15.05.2012 0

  Какви спорове могат да се решават чрез медиация? Използването на медиация е подходящо за повечето разминавания и спорове в ежедневния ни живот – както […]

Място

15.05.2012 0

Подходящото МЯСТО за среща е ключово за успеха на медиацията и особено на медиацията с аха!-подход. Мястото е необходимо да отговаря на следните условия: да […]

ТАКСИ

15.05.2012 0

Таксите за труда ми са: – като медиатор е 200 лв/час (с включени подготовка, обобщения и синтез). – за индивидуална консултация за вътрешен мир в […]

За блога

02.05.2012 0

МЕДиация. Тази идея съществува открай време и днес светът е узрял за нея!   Време е да се срещаме в отворен ДИАЛОГ и в и […]

Моето разбиране

02.05.2012 0

  За мен медиацията е мисия любима и я прилагам с уникален аха-подход. Много ми харесва, че е all inclusive (не отхвърля, а приема всичко […]

И ми просветна…

03.01.2012 0

Богата на Есен градина… и неочаквано: среща и една история, споделена на чай. „- Оказах се в спор със съпруга си снощи! За ежедневните битовизми, […]

Трите гледни точки

03.01.2012 0

От колко (минимум) погледа към дадена ситуация се нуждаем, за да можем да вземем информирано решение?… „Монетата има две страни”. Бих добавила: поне (две). Благодарение […]

МедиАция

03.12.2011 0

Труден разговор? Нажежено разминаване с човек, с когото се налага да общувате всеки ден и по ключови въпроси? Заплетена ситуация с притискащ ви deadline?

Обучения и Консултации

20.11.2011 2

В този блог „Медиация на чай“ пиша и предлагам професионалната си подкрепа като медиатор лично аз – Катина Клявкова. Работя в няколко основни насоки: Медиация […]

МЕДиация – що е то?

20.11.2011 0

МЕДиацията е: Среща за споразумяване (предоговаряне на отношения или разрешаване на спор), което е взаимно-удовлетворяващо (win-win), с подкрепата на неутрален модератор (медиатор), в уютното пространство […]

1 16 17 18