Мост и аха!

03.07.2015 0

Една сладка анимация за Аха!-то в ситуация 🙂 Мост (Bridge)  

Настана време

24.09.2013 0

  Има съдии, на които им е важно да са повече от администратори, подреждащи факти, тълкуващи и прилагащи норми и диктуващи диспозитиви. – наблюдавам и […]