Какво е да си медиатор с ментор като мен?

26.01.2024 0

Във фини професии като тази на медиатор ученето е смело през целия живот (поне). Затова супервизията след изкарано Сертифициращо обучение и чиракуването при избрания ментор […]