Клауза за медиация / Mediation clause

13.09.2016 1

Включването на клауза за медиация в гражданските и особено в търговските и трудовите договори, е израз на цивилизован бизнес и осигурява на страните взаимното спокойствие, […]

What is mediation about?

03.01.2012 0

  A difficult conversation? Misunderstanding with a person you have to communicate on key issues every day? Tangled situation with pressing deadlines? Now imagine you […]