Академия за аха медиатори

Всеки, който се е срещал и работил с нас знае, че медиацията, която предлагаме, не е просто медиация, а медиация с аха!-подход.

Да създаваме аха!-пространство, среда и атмосфера е наше удоволствие, отговорност и уникален печат. Установили сме, че сработва разкошно с над 92% успеваемост. Добре са ни дошли всички, които усещат резонанс в себе си.

И така, по естествен път се завихря и обмен и синергия на aха!демици в Ахадемия… Stay tuned 🙂

ДОБРОВОЛЦИ! Ако усещате резонанс с моята нагласа и с аха-подхода, ако усещате силен вътрешен подтик да подкрепите миротворческата мисия на Център за медиация Ахая и да се развивате личностно в тази синегрия - пишете ми. Можем да се окажем ключови партньори по пътя!

Книга за медиацията

Център за медиация Ахая

Обучение по медиация

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail