Правила и процедури

Етичните стандарти, правилата за работа, както и други полезни правила, които спазваме и осигуряваме в работата си – аз и партньорите ми от Център за медиация Ахая – можете да прочетете на страницата на Център за медиация Ахая: ТУК.

Книга за медиацията

Обучение по медиация

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

! Всеки случай, който споменавам тук, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail