Трансформираща медиация

Трансформиращата медиация (ТМ) е партньорски разговор за разплитане на ключови възли.

Тя е съвместна работа за пълноценно изцеляване на вътрешни конфликти – от най-дълбоките им причини, чак до външните им прояви помежду хората.

Тя разширява класическата медиация във всички посоки и измерения. И може да се случи независимо от текуща класическа медиация – вместо такава или надграждайки я, преди или след нея.

В ТМ могат да се предоговорят отношенията на самата личност с всичките й аспекти и отношенията помежду личности. Могат да се договарят и ценности между партньорите – тези от тях, които подлежат на договаряне и, които често пропускаме да изказваме на глас и да „обговорим“. И, за които понякога мислим, че: „ако другият ни уважава/ обича, той би трябвало да ги разпознава и да се съобразява с тях“. От друга страна, централните ни ценности (неподлежащите на договаряне) и приоритети могат чудесно да се уточнят, проверят, преоткрият, преподредят, вдъхновят, заявят и напаснат.

Разликата с повечето подходи е в това, че

силата през цялото време е в ръцете на личността и се влива в нея направо, без нечие посредничество и водачество. Настройката и диалогът са напълно партньорски и равнопоставени. Подходът е адекватен на ежедневието, а не абстрактно изнесен от него.

В такава среща могат да участват и деца (със съгласието на родителите им) и младежи. И в тази демократична среда да се чуе ясно гласа им, равностойно и свободно. Защото свобода = избор + отговорност.

Обичам ТМ, защото в нея използвам и използваме заедно целият си капацитет от таланти, компетентности и умения, знание, съзнание и любознателност, инструменти и опит… Експериментираме и приласкаваме, както вече известните ни, така и неподозираните възможности. И това се случва с лекота – чрез приятния аха-подход, който отваря пространство да нахлуят чиста информация, благодат и любов!

В момента предлагам два основни вида ТМ:

  • За личности – желаещи оглеждане и трансформиране на вътрешните си конфликти, което искат да направят с неутрален партньор, чисто огледало, съпътстващ ги домакин на уютна среда.
  • За партньори – двойки, роднини, родители-деца, съдружници, колеги, приятели и т.н.

Срещите можем да случим във всякаква форма и честота.

Ето как, например, се обръщат към мен:

  • “ – Имам нужда да говоря с теб като партньорско огледало. Става дума за лични неща, в които ми е объркано и усещам нужда да ги изговоря с теб, защото имаш чист поглед, терапевтично въздействие 🙂 и зареждащо 🙂 .“ (жена, 33г.)
  • „- Кога ще ти е удобно да се видим? Искам да споделя някои неща с теб и, ако е възможно да продължа напред по-спокойно. Въртя се в някакъв омагьосан кръг нещо. По някакъв начин ме спечели и ти имам доверие. Харесва ми, че общуваш на равна нога и без претенция. Мисля, че имаш страхотна позитивна енергия, а и все пак това ти е работата и си с разнообразен опит и нестандартно мислене. С удоволствие ще ти звънна другата седмица, ако си свободна да поговорим по моите безкрайни казуси и, ако може да ги реша някак. :)“ (мъж, 43г.)
  • „- Катя, искам да те попитам – може ли една консултация с теб относно моето лично положение в момента? Нужно ми е Вълшебство. И яснота. Изходите, които изнамирам, са неизгодни за мен или децата ми… така го чувствам отвътре като го мисля сама и ми е напрегнато.“ (жена, 42 г.)
  • „- Искам индивидуална медиаторска среща с теб и това да си остане между нас – тайната на откровението.“ (мъж, 39г.)
  • „Имам нужда от различна и непредубедена гледна точка за ситуация в работата ми и да разбера с какво аз се връзвам в нея и какво мога да направя, за да се чувствам добре. Не искам да се боря, а да се омиротворя и да е добре за всички.“ (жена, 42 г.)

Ако ви е назряло, ако ви звънти да е с мен – добре сте ми дошли!

Наръчник

transformationpeace.path

! Всеки случай, който споменавам, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail