Такса

Таксата за една процедура по медиация при мен е 3400 лева. Тя включва следния основен пакет:

  • предварителна консултация за медиация по конкретния случай след подадена Заявка;
  • отправяне на подходяща Покана за медиация към отсрещната страна, когато е необходима;
  • индивидуални срещи – с всяка от двете страни;
  • срещи с децата (при семейна медиация) – при налично съгласие на родителите им или настойниците/ попечителите им;
  • общи срещи;
  • дистанционни и онлайн срещи и кореспонденция;
  • писмени обобщения след срещите с имейл до страните;
  • изготвяне на (проект за) споразумение/ спогодба заедно със страните;
  • осигуряване на зала за срещите и другите административни разходи, свързани с тях.

Тази такса покрива времеемкост на медиатора до 20 часа.

Неизразходваните средства се възстановяват (връщат обратно) на платеца своевременно.

В този пакет НЕ са включени: специални срещи със свързани и влияещи лица; срещи с експерти; телефонни разговори и писмена кореспонденция извън посочената в по-горе, за която са нужни повече от 30 минути; времеемкост над осигурените 20 часа. Тези срещи, разговори и кореспонденция може да са необходими за ефикасното разрешаване на спора – затова самите страни решават кога и дали те да се случат.

! При избор на почасов подход и при необходимост от повече срещи извън основния пакет, те се таксуват по 170 лв/час.

При имотна, дружествена и търговска медиация при постигане на споразумение към основния пакет се прибавя до 2% от материалния интерес, в зависимост от нивото на сложност и броя на страните.

NB! Таксата е формирана на база на личния опит, успеваемост и експертиза на медиатора Катина Клявкова. Взети са предвид минимално-достатъчните усилия, влагани в една процедура по медиация от средно и високо ниво на сложност, каквито аз поемам.

NB! Всички отношения на медиатора с всяка от страните, поотделно и заедно се уреждат с Договор за медиация / Съгласие за медиация.

Връщане на остатък: При неприемане на покана за медиация или при отказ на страните от започнала медиация, медиаторът следва да приспадне направените от него разходи и вложено време и труд (170 лв/час) и да възстанови останалата част от сумата, както е посочено в Договора за медиация.

Таксите се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

При случаи, в които има повече от две страни (напр. при училищна, имотна, бизнес/търговска медиация) броя на необходимите индивидуални и общи срещи зависи от броя на страните и следва да се има предвид от тях при подаване на Заявката им за медиация и изчисляване на таксата.

Една среща по медиация, обикновено продължава от 1 до 3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа за среща. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 4 до 7 срещи, а при сложни случаи – 7 и повече срещи. Участието е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от желанието на самите страни и гъвкавата им уговорка с медиатора.

Банковата сметка за плащане на сумите е:

титуляр: Ахая ООД,

„Първа Инвестиционна Банка“ АД,

BIC – FINVBGSF,

IBAN BG93FINV91501017499740.

Основание: медиация.

! Възможност за отстъпки и разсрочване на плащането. Ако някоя от страните се чувства материално затруднена, но силно желае медиацията да се проведе с мен, може да кандидатства за отстъпки и разсрочване на таксите пред „Фондация Ахая Общество“ на имейл: katina.klyavkova.ahaya@gmail.com. Също така, мога да Ви препоръчам подходящ според мен медиатор от обучените в Център за медиация Ахая. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля не се колебайте да ни пишете.

За подаване на ЗАЯВКА за медиация: моля, попълнете следния формуляр.

Менторство, коучинг и супервизия по медиация: 100 лв/час (без разходите за консумативи и други необходими). Изборът за тези взаимоотношения е винаги мотивиран и взаимен.

Еднократна консултация: 180 лв /час.

Обучения по медиация – таксите и условията за тях са посочени в обявата.

Алтернативна банкова сметка: титуляр Катина Клявкова, „Първа Инвестиционна банка“ АД, IBAN: BG94FINV91501017499722, BIC: FINVBGSF.

Работата ми с всички доверители е в равностойно партньорство!

В него Вие можете да сте спокойни, че работите с опитен, успешен и

напълно отдаден медиатор-практик, 

а решенията и резултатите зависят първо от Вас!

Благодаря за доверието!

Първа стъпка

Що е медиация?

Общи условия

Място

Полезни отговори

Книга за медиацията

Обучение по медиация

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Как да изберем медиатор

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*