Такса

Таксата за медиация при мен е 2400 лева и включва следния основен пакет:

  • предварителна консултация за медиация по конкретния случай при подадена Заявка;
  • отправяне на подходяща Покана за медиация към отсрещната страна, когато е необходима;
  • 4 индивидуални срещи – по две срещи с всяка от двете страни;
  • 1-2 срещи с децата при налично съгласие на родителите им или настойниците/попечителите им;
  • 2 общи срещи;
  • писмени обобщения след срещите, изпратени с имейл до страните;
  • изготвяне на (проект за) споразумение/ спогодба заедно със страните;
  • осигуряване на зала за срещите и другите административни разходи, свързани с тях.

Таксата важи и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

В този пакет не са включени: срещите със свързани и влияещи лица; срещите с експерти; телефонните разговори с продължителност повече от 30 мин.; писмената кореспонденция извън посочената по-горе, за която са нужни повече от 30 мин. Тези срещи, разговори и кореспонденция може да са необходими за разрешаването на спора, затова кога и дали те да се случат се решава от самите страни.

При избор на почасов подход и при необходимост от повече срещи извън основния пакет, те се таксуват по 100 лв/час.

При имотна, дружествена и търговска медиация към основния пакет се прибавя и от 1  до 2% от материалния интерес, в зависимост от нивото на сложност.

NB! Всички отношения на медиатора с всяка от страните, поотделно и заедно се уреждат с Договор за медиация / Съгласие за медиация.

Връщане на остатък: При неприемане на покана за медиация или при отказ на страните от започнала медиация, медиаторът следва да приспадне направените от него разходи и вложено време и труд (100 лв/час) и да възстанови останалата част от сумата, както е посочено в Договора за медиация.

Таксите се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

При случаи, в които има повече от две страни (напр. при училищна, имотна, търговска медиация) броя на необходимите индивидуални и общи срещи зависи от броя на страните и следва да се има предвид от тях при подаване на Заявката им за медиация и изчисляване на таксата.

Една среща по медиация, обикновено продължава около 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа за среща. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 4-6 срещи, а при сложни случаи – 7 и повече срещи. Участието е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от желанието на самите страни и гъвкавата им уговорка с медиатора.

Банковата сметка за плащане на сумите е:

титуляр: Ахая ООД,

„Първа Инвестиционна Банка“ АД,

BIC – FINVBGSF,

IBAN BG93FINV91501017499740.

Основание: медиация.

Менторство, коучинг и супервизия по медиация: 100 лв/час (без разходите за консумативи и други необходими).

Еднократна консултация: 150 лв /час.

Обучения по медиация – таксите за тях се посочват в самите обяви.

Гъвкавост, отстъпки и разсрочване. Ако някоя от страните се чувства материално затруднена, но силно желае медиацията да се проведе, мога да проявя гъвкавост и разбиране за разсрочване на плащанията със съдействието на „Фондация Ахая Общество“. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля свържете се с мен.

За подаване на ЗАЯВКА за медиация: моля, попълнете следния формуляр.

Алтернативна банкова сметка: Катина Клявкова, „Първа Инвестиционна банка“ АД, IBAN: BG94FINV91501017499722, BIC: FINVBGSF.

Работата ми с всички доверители е в равностойно партньорство!

В него Вие можете да сте спокойни, че работите с опитен, успешен и

напълно отдаден медиатор-практик, 

а решенията и резултатите зависят първо от Вас!

Общи условия

Място

Полезни отговори

Книга – наръчник по медиация

Как да изберем медиатор

Център за медиация Ахая

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*