ТАКСИ

Таксите за труда ми са:

– като медиатор е 200 лв/час (с включени подготовка, обобщения и синтез).

– за индивидуална консултация за вътрешен мир в кризисни моменти е 180 лв/час.

– за консултация за градивна трансформация на взаимоотношенията в двойка е 200 лв/час.

– за провеждане на една цялостна процедура по медиация при мен е 3400 лева. Тази такса включва следния основен пакет:

  • консултация за медиация по конкретния случай след подадена Заявка;
  • отправяне на подходяща Покана за медиация към отсрещната страна, когато е необходима или консултация за покана с верния тон;
  • всички индивидуални срещи с всяка от двете страни;
  • срещи с децата (при семейна медиация, училищна медиация) – при налично съгласие на родителите им или настойниците/ попечителите им;
  • всички общи срещи;
  • всички телефонни разговори и чат;
  • всички дистанционни и онлайн срещи и кореспонденция;
  • всички писмени обобщения с имейл до страните;
  • изготвяне на (проект за) споразумение/ спогодба заедно със страните;
  • координация на срещите, осигуряване на зала за тях и свързаните с това административни разходи.

Тази такса покрива 20 часа времеемкост на медиатора. ! При избор на този пакетен подход – при необходимост от повече срещи извън основния пакет, те се таксуват по 170 лв/час. Неизразходваните средства се възстановяват (връщат обратно) на платеца своевременно по надлежно водена работна карта. Възможно е гъвкаво разсрочване на плащането. Зачитат се обявени актуални промоции и отстъпки. В този пакет НЕ са включени: специални срещи със свързани и влияещи лица; срещи с експерти; телефонни разговори и писмена кореспонденция извън посочената по-горе, за която са нужни повече от 15 минути; времеемкост над осигурените 20 часа. Тези срещи, разговори и кореспонденция може да са необходими за ефикасното разрешаване на спора – затова самите страни решават кога и дали те да се случат. При имотна, дружествена и търговска медиация при успешно постигане на споразумение, към основния пакет се прибавя до 2 % от материалния интерес, в зависимост от нивото на сложност и броя на страните/срещите. NB! Таксата е формирана на база на личния опит, успеваемост и експертиза на медиатора Катина Клявкова. Взети са предвид минимално-достатъчните усилия, влагани в една процедура по медиация от средно и високо ниво на сложност, каквито аз поемам. За разсрочване, отстъпки и промоции, моля, свържете се с мен.

Връщане на остатък: При неприемане на покана за медиация или при отказ на страните от започнала медиация, медиаторът следва да приспадне направените от него разходи и вложено време и труд (170 лв/час) и да възстанови останалата част от сумата, както е посочено в Договора за медиация.

Таксите се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго.

При случаи, в които има повече от две страни (напр. при училищна, имотна, бизнес/търговска медиация) броя на необходимите индивидуални и общи срещи зависи от броя на страните и следва да се има предвид от тях при подаване на Заявката им за медиация и изчисляване на таксата.

NB! Всички отношения на медиатора с всяка от страните, поотделно и заедно се уреждат с Договор за медиация / Съгласие за медиация.

Една процедура по медиация обикновено продължава от 4 до 7 срещи.

Една среща по медиация, обикновено продължава от 1 до 3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността може да е 4-5-7 часа за среща (според желанието на страните и медиатора).

За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 4 до 7 срещи, а при по-сложни случаи – 7 и повече срещи. При трансформираща медиация, която изисква повече индивидуални и общи катарзиси – 7 и повече срещи.

Участието в медиация е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от готовността и желанието на самите страни, и с гъвкава уговорка с медиатора.

Банковата сметка за плащане на сумите е:

титуляр: Ахая ООД,

"Първа Инвестиционна Банка" АД,

BIC – FINVBGSF,

IBAN BG93FINV91501017499740.

Основание: медиация.

! Възможност за отстъпки и разсрочване на плащането. Ако някоя от страните се чувства материално затруднена в  момента, но силно желае медиацията да се проведе с мен, може да кандидатства за отстъпки и разсрочване на таксите пред „Фондация Ахая Общество“ с писмо в свободен текст на имейл: katina.klyavkova.ahaya@gmail.com. Също така, мога да Ви препоръчам подходящ според мен аха медиатор от обучените и успешни в Център за медиация Ахая. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля не се колебайте да ни пишете!

За подаване на ЗАЯВКА за медиация: моля, попълнете следния формуляр.

Менторство, коучинг и супервизия по медиация: 100 лв/час (без разходите за консумативи и други необходими). Изборът за тези взаимоотношения е винаги подробно мотивиран и взаимен.

Обучения по медиация – таксите и условията за тях са посочени в съответната актуална обява.

Алтернативна банкова сметка при нужда: титуляр Катина Клявкова, „Първа Инвестиционна банка“ АД, IBAN: BG94FINV91501017499722, BIC: FINVBGSF.

Работата ми с всички доверители е в равностойно партньорство!

В него можете да сте спокойни, че работите с опитен, успешен и

напълно отдаден медиатор-практик, 

а решенията и резултатите са във Вашите ръце!

Благодаря за доверието – взаимно е!

Първа стъпка

Що е медиация?

Общи условия

Място

Полезни отговори

Книга за медиацията

Обучение по медиация

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Как да изберем медиатор

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*