Общи условия

Медиаторът предоставя свободна професионална услуга, уредена със Закон за медиацията и другите свързани с него нормативни актове.

Медиацията е изцяло партньорска процедура – всеки участник съдейства активно и поема отговорността си на равностоен партньор в нея.

  • Продължителност:

Една среща-медиация обикновено продължава от 1 до 4 часа.

В извънредни, сложни случаи по настояване на страните могат да бъдат проведени целодневни срещи с почивки между сесиите.

Една процедура по медиация обикновено включва от 2 до 7 срещи – индивидуални и общи. Обичайно, за разрешаване на спор между две страни със средна сложност са достатъчни от 4 до 6 срещи, проведени в рамките на 1 до 2 месеца. Максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи) зависи от решението на самите страни, според техните нужди и възможности.

В по-редки случаи медиацията може да бъде успешно проведена:

– в една единствена среща или

– в повече от 7 срещи / в поредица от срещи по отделни етапи и за по-голяма продължителност във времето. Например: при сложни случаи, при случаи с повече страни и участници и при трансформираща медиация.

В медиацията могат и често е препоръчително да се включат и срещи с: други страни (деца, баби и дядовци; доставчици; съседи; държавни служители), трети лица, влияещи лица (партньори, приятели, родители) и всякакви експерти (адвокати, психотерапевти, коуч, ментор и др).

  • ПРЕДИ започването на медиация:

Добросъвестност на страните. Участниците в медиацията са длъжни да се запознаят с нейния смисъл, принципи, правила на провеждане и последици по общодостъпните канали (интернет, книги, Закон за медиацията и др. включително в този сайт и книгата за медиация) още преди старта на процедурата. Те могат да зададат въпросите си на медиатора относно приложимостта на медиацията в техния конкретен случай в рамките на 30 мин. безплатен предварителен разговор. Със Заявката си за медиация и със Съгласието за участие в медиация, страните декларират, че разбират нагласата и принципите на тази процедура и се задължават докато участват да бъдат активно решаващи, съдействащи и партниращи в нея. Медиацията се прекратява при нежелание на страните да продължат доброволно, при неготовност за медиация или при наличие на основания за спиране, прекратяване или отвод, посочени в закона.

За предварителна лична консултация над 30 минути се заплаща. Заявката за медиация се счита за приета след подписване на Договор и извършване на плащане според условията, посочени в Такса. Страните могат да зададат конкретните си предварителни въпроси и писмено чрез формата за контакт.

Преди или при започване на медиацията страните и медиатора подписват Договор за медиация / Съгласие за участие и провеждане на процедурата.

  • ПОКАНА за медиация към другата страна може да отправи и медиатора, в който случай страната-инициатор заплаща предварително за вложеното от медиатора време за това. Ако/когато поканата бъде приета (пред-медиация), процедурата започва с подписване на Съгласие за медиация от двете страни и първите индивидуални и/или общи срещи.
  • СЛЕД започване на медиацията:

Всяка страна, по всяко време може да откаже да участва по-нататък в процедурата по медиация или временно да се оттегли като дължи на медиатора заплащане за вложеното му време и професионално внимание, както и за направените до момента разходи, съгласно правилата в раздел Такси.

  • ТАКСИТЕ, по обичайно правило, се дължат по равно от двете страни, освен когато самите страни уговорят друго. В последния случай, те своевременно информират медиатора за решението си.

Имате ли въпроси? Моля, използвайте формата за контакт.

Какво е медиация?

Такса

Първа стъпка

Място

Книга за медиацията

Обучение по медиация

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Успешни случаи

Полезни отговори

! Всеки случай, който споменавам тук, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието

на участващите в него страни.

Споделянето цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*