Час по миротворчество

Тренинг по миротворчество (playshop) в училищата

Център за медиация „Партньорски взаимоотношения“ към Ахая, предлага и провежда уникален Аха-час по миротворчество в училищата.

За кого е?

1. За ученици – класове и ученически съвети / организации,

2. За учители (учителски колективи, педагогически съвети) и за родители (родителски съвети),

3. За смесени групи от ученици, учители, родители и други участници в образователния процес.

Какво цели?

 • събуждане и обгрижване на гражданско мислене, отношение и среда, в която естествено присъщите ни емпатия, толерантност и хармония в различията, както и партньорския (win-win) подход на общуване, да се проявяват свободно – в откровен диалог, игра, в лично споделена ценност. Включително и в критичните/неудобни/спорни ситуации!

И чрез това да:

 • отговори на нуждата на общността да изгради реално чувство за приобщеност и приемственост,
 • се гради ефективна комуникация между ключовите участници и звена и те да намерят своето активно място в училищната среда,
 • познават, използват и зачитат човешките си права и да бъдат съзнателен пример за другите в това,
 • развиват свободно и отговорно гражданско мислене и гражданска активност,
 • работят като медиатори-миротворци в общността си.

Кога?

 • в удобен за целта учебен час с аха!-минути (от 20 мин. до един учебен час),
 • в час по гражданско образование или в час на класния ръководител,
 • в тренинги (еднодневни, двудневни или поетапни), специално организирани в удобно за училището време и
 • при конкретна нужда – наличен спор, конфликт – провеждане на медиации в училището.

Как се случва?

 • продължителността и темите се уговарят конкретно и зависи от актуалните нужди в училището,
 • чрез водещ/и медиатор/и и гостуващи партньори,
 • с игри и разговори за изследване и дискусии и аха-провокации за осъзнаване и сплотяване.

Какви за ползите?

 • забавно, откровено и практично общуване по деликатни и спорни теми, които вълнуват учениците и са им предизвикателство в момента, с интересни гости и умело управлявана аха!-дискусия;
 • съобразено с интересите им запознаване и експериментиране с работещи модели на мирни и градивни човешки взаимоотношения;
 • разгръщане на съзнателна отговорност, емоционална интелигентност (ЕИ) и изграждане на емоционални компетентности и интегритет;
 • подкрепа от медиатор-ментор за изграждане на техен жив-живеещ модел;
 • обучаване на младежи-медиатори, които устойчиво да носят духа на миротворчеството в общността;
 • солидна подкрепа на учителите в работата им с учениците;

С какви методи?

игрови, изследователски, ситуационни, будителски, диалогични, интерактивни.

Използва се игрови пакет „Пътят на партньорството“ – специално разработен с аха!-подход; експериментално проверен и приложен вече като успешен; едновременно полезен, вдъхновяващ и забавен!

Как например, сме го случвали досега?

Примерни етапи: 1. Изследователски Час по миротворчество. 2. Изграждане на уникална вътрешна Програма за мирно сътворчество и разрешаване на спорове (peer mediation program). 3. Тренинг на ученици и учители – миротворци. 4. Осъществяване на медиации с менторство от медиатор Катина Клявкова (водещ по реализирани успешни медиации в България; треньор в ЕИ и интерактивни практики в общуването за деца и младежи).

Примерни модули: „Двама се карали…“; „Забавното и ценното на разЛичността“; „Общуване със себе си и оттам с другия“; „Гостуващ мирღтворец“; „Oрган-Oрганизъм-Oрганизация“ – осъзнаване на исконната взаимовръзка, както на личностно, така и на екипно ниво, чрез откривателски и равнопоставен Аха!-подход; „Йога – миротворци“; и много други.

Колко струва?

Зависи от големината на групата, избраните екстри и необходимите фасилитатори. Цената се уговаря във всеки конкретен случай според желанието на поръчващия.

Например, за група от 10 юноши е минимум 100 лв. за един учебен час. 

За кои възрасти/класове е подходящо?

За всички, включително и за смесени групи, защото се организира съобразно с конкретните участници.

Хайде заедно по пътя на партньорството?! 🙂

За контакт с нас

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*