Законодателни промени за бърз развод по взаимно съгласие

В българския Парламент е внесено предложение за промени в Семейния кодекс и ГПК, изготвено по образец на френския модел, който е в сила от 2017 г. по програмата „Правосъдие 21 век“.

Според юристите в правната комисия на нашето Народно събрание бързите разводи по взаимно съгласие „биха били от полза за хората и биха облекчили много работата на съдилищата“.

Практиката за прекратяване на брака по взаимно съгласие пред нотариус

с общо искане се прилага и в Латвия и Испания.

Родителите прилагат към него писмено споразумение, уреждащо отношенията им с ненавършилите пълнолетие деца и отговорността им спрямо тях, ползването на семейното жилище, подялбата на общото имущество, евентуалната издръжка на съпруг и други.

На избора на самите развеждащи се е оставен въпросът:

КАК ще уговорят своето споразумение?

Дали проформа или така, че да е истинско съгласие и да е наистина взаимно?

Точно тук медиацията идва в тяхна адекватна подкрепа – бързо, а и качествено!

АКО повече хора са информирани честно и своевременно за нейните възможности и полезност, те ще вложат усилията, средствата и времето си ефективно и мъдро.

Законодателят има основна роля в осигуряването на достъпа на гражданите до тази важна информация – още преди да са стигнали до съдене. Държавната администрация също – служителите на ДАЗД и социалните служби, педагогическите специалисти и съветници, социалните работници, общинските служители, вещите лица, съдиите и дори координаторите и деловодителите в държавните институции – всички могат да бъдат проводници на здравословните подходи.

Така гражданите, нуждаещи се от подкрепа в момент на криза и преход и професионалистите (адвокати, нотариуси, медиатори, психотерапевти и други) могат и ще си сътрудничат по-ясно и мотивирано за доброто на всяко семейство и на всяко дете като част от обществото, в което всички ние живеем.

Свързани статии:

Развод по взаимно съгасие

Обща процедура и споразумение при РВС

Да ти олекне на душичката

Полувръзка и развръзка

Книга-наръчник за медиацията

Сертифициращо обучение за медиатор

Други полезни в сайта на ЦМА:

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Книга-наръчник по медиация

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*