Новини за медиацията по света – юли 2016

Любопитни новини за медиацията от: Мексико, Фиджи, Нигерия, ЕС, Китай

„На 10 юни 2016 г., като част от решенията, взети в своята извънредна сесия No. 908, Бордът на директорите на Petroleos Mexicanos издаде новите „Насоки за алтернативно разрешаване на спорове, приложим за Petroleos Mexicanos и неговите продуктови дъщерни компании“. Тези насоки са задължителни за Пемекс и производствените му дъщерни дружества.

Целта на Насоките е да се определят процедурите, участващите ведомства, съдържанието и правните, технически и бюджетни изисквания, за да може Пемекс да е в състояние да се споразумява с частни страни чрез алтернативен механизъм за разрешаване на спорове.

Насоките установяват, че процедурата за разрешаване може да бъде започната преди официалното започване на всеки съдебен или арбитражен процес или през някой от процедурните етапи преди етапа на изпълнение на съответното решение или резолюция.

Държавните служители от правния отдел, които са отговорни за вниманието и правната защита на Пемекс, имат мандат да извършват необходимите действия, с цел превенция и предотвратяване на началото на всеки спор или съдебен процес срещу Пемекс, или да снабдяват разрешаването на същите.

Насоките установяват: (а) различните сценарии, в които е постижимо споразумение на частни страни с Пемекс, включително например, ако правата на контрагента са толкова известни и очевидни, според доказателствата на ръка, както и (б) хипотези, в които споразумение е забранено.

„- Ние вярваме, че тези насоки ще бъдат много полезни за насочване на усилията на нашите клиенти в случай, че има спор с нашата национална петролна компания, което в днешно време е много по-уместно в контекста на претенциите за плащания и други договорни спорове. „

Някои страни разгръщат автоматизирана технология за разрешаване на спорове, за да напомнят на хората и да им позволят да преговарят разводи, спорове наемодател-наемател и други правни конфликти, без задължителното наемане на адвокати или отиване в съда.“ (Bloomberg Businessweek)

„- Фиджийските традиции за разрешаване на спорове са много подобни на медиацията.

Медиацията е интервенция между конфликтни страни по тяхно желание, за насърчаване на помирението, споразумяване или намиране на разумен компромис. Австралийският Център за разрешаване на спорове провежда обучение на регионално ниво и работи с професионалисти, фирми, правителства и общности в целия Азиатско-тихоокеанския регион в предоставянето на ползите от световната класа на Алтернативно разрешаване на спорове (АРС).

„- Нашата работа е да напредне използването на медиация и арбитраж в развиващите се страни, като например Фиджи и други съседни страни в Pacific Island. Медиацията е много ефективен начин за уреждане на спорове и дела, които остават нерешени и могат да бъдат върнати обратно в съда.“- каза още Дебора след проведеното 5 дневно обучение по медиация и акредитация в Lami, целящо да се подпомогне развитието и повишаването на уменията на медиаторите.

„От Центъра по медиация в Лагос (LSCMC), казват, че са успели да разрешат 11 912 от спорните случаи сред жителите на Лагос през последните шест месеца.

Директорът, г-жа Oluwatoyin Odusanya разкри това в края на седмицата по време на еднодневно обучение на тема „Специализиран набор от медиаторски умения и подходи“ за служителите на центъра.

Д-р Кристофър Купър, основател на Университетския център за разрешаване на конфликти Saint Xavier, САЩ, фасилитира обучението, което се проведе в Alausa, Ikeja в Лагос, югозападна Нигерия.

Според Odusanya, LSCMC получи 12,789 въпроси от жители на щата по граждански дела, като например въпроси за наем, спор работодател-служител, семейни кризи, като добави, че от тази цифра, 11 912 спорове бяха решени по взаимно съгласие.

„- Хората са все по-наясно за системата на LSCMC и имат доверие в тази система – каза тя. Предизвикателствата, пред които е изправен центъра произтичат от факта, че някои хора си мислят, че може да използват медиацията, за да спечелят и да протакат време, но сега са установили, че процедурата не е това. А тя е нещо, което действително е за хората и полезна на хората, които поемат ангажимент със своето съгласие и са собственици на процеса, за да се гарантира, че мирът и стабилността ще укротят люлеенето.“

Г-жа Odusanya заяви, че същността на програмата за обучение е да се гарантира, че персоналът на Центъра е оборудван с най-актуалните съвети, умения, инструменти за медиация.

  • Международни разводи в ЕС: нови правила за това кой съд урежда имуществени спорове.

„Евродепутатите гласуваха нови правила за определяне на това съдилищата на коя държава трябва да разглеждат дела с имуществените последици на международни двойки или регистрирани партньорства в случай на развод или смърт.

Тези правила трябва да сложат край на паралелните правни производства в различните държави членки, чиито съдилища трябва да решават подобни имуществени спорове. Съдебните разноски за такива паралелни производства възлизат на над един милиард евро годишно.

Новите правила ще се прилагат в 18 държави от ЕС, които се съгласиха да се присъединят към тази инициатива за „засилено сътрудничество“, сред които е и България.

„- Беше крайно време за европейски инструмент, който да регулира последиците от брачните режими и регистрираните партньорства. Отсега нататък международните двойки от всички форми на брак ще се ползват с по-добър достъп до правосъдие и хармонизирани правила, които ще са пригодени за почти шестнайсетте милиона международни двойки, живеещи в ЕС“, каза докладчикът Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция).

Двата регламента имат за цел да се определи кой съд е компетентен и кое право ще се прилага в областта на имуществения режим между съпрузи, както и какви ще са имуществените последици на регистрираните партньорства. Те ще улеснят и признаването и изпълнението на съдебни решения в трансгранични ситуации по тези въпроси. Регламентът относно режимите за брачна собственост беше приет с 498 гласа „за“, 58 „против“ и 35 „въздържал се“, а регламентът относно последиците за собствеността на регистрираните партньорства беше приет с 490 гласа „за“, 68 „против“ и 34 „въздържал се“.

Основните правни институти на брака и регистрираното партньорство все така ще се определят от националното право на държавите членки.

Регламентите включват поредица от защитни мерки с цел съобразяване с националите правни системи. Например, нищо не задължава участващите държави членки, чието право не признава института на регистрираното партньорство, да предвидят такова партньорство, нито да поемат компетентност за него. По оценки на Европейската комисия в Европейския съюз има близо 16 милиона двойки, съжителстващи в трансгранична ситуация. Осемнайсетте държави членки, които участват в засиленото сътрудничество, са Белгия, България, Кипър, Чешката република, Германия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция. Други държави членки могат да се присъединят по всяко време след приемането на акта. Във връзка с това Естония обяви намерението си да участва в сътрудничеството след приемането му. На 7 юни 2016 г. Европейският парламент даде съгласието си за засиленото сътрудничество, което вече може да се осъществи в съответствие с процедурата по консултиране.“ – via К. Михаел

„В началото на 2015 г., мексиканското правителство възложи на Centro de Investigacion y Docencia Economicas, обществено изследване и образователна институция, да води Диалози за Ежедневно Правосъдие. Неговата цел е да учи, да ангажира участието на различни заинтересовани страни и в крайна сметка да генерира диагностика за подобряване на достъпа до правосъдие, както и разрешаването на общи и ежедневни конфликти.

Това усилие завърши с пакет от реформи, представени от президента Енрике Пеня Нието през април, който ще бъде известен като важно посяващо събитие в законодателната история на Мексико. Тези реформи се опитват да преориентират съдебната система към подход, който насърчава разрешаването на конфликтите по по-практичен и задоволителен начин. Тези реформи се справят с широк спектър на спорове, включително граждански, търговски, трудови, семейни и други дребни конфликти като квартални или училищни спорове. Пакетът, също така има за цел да се хомогенизира качеството и характеристиките на административните правосъдни услуги в цяло Мексико.

The Everyday Justice package включва 12 инициативи за промяна и подобряване на публичните регистри, водещи до подобряване на регулаторната рамка, стандартизация и преструктуриране на трудовото правораздаване, граждански и семейни процедури, както и увеличаване на достъпа до алтернативно разрешаване на спорове. Две от инициативите обещават да са от решаващо значение за развитието на медиацията в Мексико. „

Всеки месец, сингапурският бизнесмен Phua Soo Huat оделя два дни от времето си, за да работи като медиатор в търговски спорове във връзка с чужденци в Yiwu.

А Центърът за дистрибуция на дребни стоки в провинция Zhejiang, източен Китай, Yiwu, приема над 400 000 чуждестранни туристи всяка година. Около 15,000 души от над 100 държави живеят там.

Phua Soo Huat е сред 16-те чуждестранни медиатори от 15 страни в града, който помага за решаването на спорове, свързани с чужденци. През февруари 2015 г., пакистански бизнесмен се оплакал, че партида от пластмасови пръстени, закупени от местен продавач са били с по-малко тегло и поискал пълно възстановяване. Phua, който планирал да лети до Иран същата нощ, веднага връща самолетния си билет, за да помогне на двете страни да се споразумеят. През изминалата година, той е участвал като медиатор в повече от дузина спорове. Ключът към успешното посредничество, казва той, е търпение, неутралност и да се разчита на обективни фактори.

Tirera Sourakhata от Сенегал е също медиатор на непълно работно време. „Всеки път, когато чуждестранен бизнесмен влиза в офиса за медиация, мога да видя от очите им, че те са по-спокойни, виждайки чуждестранен медиатор“, каза той на прекрасен китайски. Sourakhata вярва, че чуждестранните медиатори са знак на уважение към чуждите бизнесмени.

Суданският медиатор Ахмед Abuzaid Alitirkawy припомни как судански продавач изчезнал след поръчка на стоки със стойност повече от 3 милиона юана (US $ 450 000). Ахмед отишъл в Судан, намерил човека чрез своите лични контакти и получил парите обратно.

Както самите бизнесмени, така и медиаторите те са запознати с процедурите за търговия и всички говорят добри китайски език. Тъй като системата е създадена преди три години, екипът е решил 287 спорове с успеваемост над 96%.

Залата на медиаторния комитет е окичена с 15 знамена на страните, от които са медиаторите. Когато не могли да намерят флаг на Гвинея, гвинейският медиатор Диало Мамаду Saliou купил плат и го направил сам. „- Това е голяма чест за мен – да помагам на тези чужденци, които правят бизнес в Yiwu – точно какъвто съм и аз.“, каза той.

Следва продължение…

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*