Новини за медиацията по света – юни 2016

„- Засадете семената за алтернативното разрешаване на спорове, поливайте ги и я подхранвайте. Работете за пълно възстановяване на уважението и доверието между хората и към работата на съдебната система. Механизмите на медиацията са по-малко формални, по-евтини и икономисват време и ресурси. Моля, бъдете наши посланици в разпространение на информация за медиацията и други алтернативни подходи. Те са про-човешки иновации! – подчерта той.“

„От тази година, алтернативното разрешаване на спорове в Полша трябва да бъде по-бързо, по-евтино и по-популярно. Над 1,8 милиона търговски дела бяха заведени в полските съдилища през 2015 г. Статистиките в САЩ показват, че значителна част от търговските спорове приключват още на локално ниво, чрез медиация или арбитраж. Но в Полша още нито една от тези институции не е популярна, най-вече защото не са осъзнати и признати от бизнесмените. Законодателите в Полша решиха да променят това…“

Тя има за цел да развие и подобри интегрирана система за съдебна медиация във всички области на правото (гражданско, търговско, семейно, наказателно и наказателно) и производства (първоинстанционни съдилища и апелативните съдилища). За да се осигури форум за съдии и други специалисти, за да обменят опит и да се ангажират в диалог; да подпомага развитието на идеи около съдебни роли в процесите за постигане на споразумение; да се разпространява информация за съдебното посредничество и взаимно допълващи се области на реформата в съдебната система; да помогне за изграждане на мрежа или общността на интересуващите се от съдебно посредничество и свързаните с тях процеси; да се идентифицират и адрес етични дилеми в съдебната медиация.

Местният капиталов пазар е отговорен за осъществяване на държавната политика в областта на капиталовите пазари, както и за регулиране и надзор на всички капитали и пазарни дейности с оглед поддържане на подходящ код на поведение и приемливи практики… Тъй като финансовите пазари са тези, които се занимават с обществените пари, при тях могат да възникнат много спорове, свързани с инструментите за размяна като ценни книжа, съкровищни облигации/корпоративни облигации, търговски ценни книжа. Това, следователно, изисква ясни механизми за разрешаване на спорове. Когато възникнат спорове, на участващите страни винаги се препоръчва да се договарят по мирен път и да се опитат да постигнат взаимно съгласие. Едва, ако този процес не се осъществи, засегнатите страни могат да търсят обезщетение от регулатора на сектора, който е орган на капиталовия пазар.

  • Scotland, UK – John Sturrock (старши медиатор и главен изпълнителен директор на Core Solutions) за това как при тях се решават споровете с медиация. И как през 2009 г. шотландското правителство възложило изготвянето на Ръководство за използването на медиация в Системата за планиране в Шотландия, което било последвано от серия от пилотни упражнения.

Следва продължение…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*