Медиация в случаи с различните деца?

Детето ви не иска да ходи на училище, защото се чувства неразбрано там?

Или ходи, но непрекъснато „създава проблеми“?

Най-често сме изправени пред подобни предизвикателства, когато някое дете:

 • се откроява сред повечето други, с непопулярни качества и интереси или с различен начин на функциониране,
 • проявява бунтарски стил, активна или пасивна агресия,
 • преминава през стресов режим на лични отношения поради сътресения в семейството или развод на родителите си.

Причините за това са комплексни и по взаимен принос на всички въвлечени. Затова такива ситуации носят могъщи скрити дарове за всеки, поотделно и заедно.

И медиацията може да е полезна в такива случаи, по най-малко две причини:

 1. В тези спорове има различни гледни точки и много участници, често „говорещи на различни езици“:
 • самото уникално дете и семейната среда – родителите и роднините (основните движещи сили-актьори със свои нужди и таланти и т.нар. родословно дърво, с множество вътрешни конфликти в корените и клоните);
 • училищната среда – учители, съученици, училищен психолог, директор (които, разбираемо, нямат за задача и не разполагат с време и капацитет за справяне с абсолютно всички индивидуални предизвикателства на стотици и хиляди ученици).
 • подкрепящата среда и механизми – ресурсни учители, приобщаващи учители, консултанти, социални работници от ДАЗД, съдии и съдия-изпълнители, вещи лица, полицейски служители…

И, колкото и отдадени и мощни да са техните действия, често са изключително некоординирани.

Изминават месеци и години в „по принцип задължителни срещи“, стресиращи децата; в хаотични премествания от едно в друго училище; в чакане на насрочени дати по процедури с неясен ефект; в препращане на бумаги; в опити да се преборят частични и противоречиви мнения. И цялата ситуация се случва в голямо напрежение помежду основните актьори, особено когато те са в спор помежду си. Твърде много са натрупаните проблеми, твърде разнопосочни са процедурите. И без да има единен фокус, обединяващ всичко пред очите и в ръцете на основните актьори, диренето на естествени пътища за здравословно и трайно решение, претърпява неуспех.

2. Всяко решение, постигнато в неутралната медиационна среда, има свеж, прагматичен и траен ефект:

 • Образователен ефект – всеки един участник в медиация преживява на практика що е то уважителен и вдъхновяващ партньорски диалог и намиране на win win решение, в конкретна житейска ситуация. На преживелите го, им се иска да не свършва 🙂 И се превръщат в носители на този диалог и честота навсякъде, където отидат.
 • Структуриращ и стабилизиращ ефект – в медиацията участниците подобряват разбирането и съгласуването на дисциплината и вътрешните правила. Едно е „такива са правилата и точка“, а съвсем друго е „това са нашите общи златни правила“. Всички гледни точки се сбират на една кръгла маса и пъзелът на цялостната картина се поглежда по-обективно, спокойно и градивно. А и често – от съвсем нова перспектива.
 • Превантивен ефект – в медиация се пробуждат по естествен път гражданската активност и отговорност. Свободно избраните ненасилствена комуникация и толерантност. Много често след медиация в училище, участници създават Медиаторни комитети с представители на учителски, родителски и ученически/студентски съвети в училищата; а ученици се обучават с устрем като миротворци в общността си, с менторството на опитен медиатор и т.н.

И това е много ценно. Защото формира истинско гражданско правосъзнание, още в ранна училищна възраст.

И, както каза наскоро прекрасният Кристиан Таков, доцент в ЮФ на СУ„Св. Климент Охридски“:

„Добрите практики и сериозните промени не се правят от мнозинството. Те се правят от малко на брой хора, които знаят какво искат. И дай Боже да успяват!“ И също: „Сенсибилизираното вече гражданско общество обаче, работи. Аз съм дълбоко убеден, че работи, не само в областта на съдебната система, а и в множество други области. И да не забравяме, че има невероятни реакции на безобразни ситуации и много често, все по-често, тия безобразни ситуации се предотвратяват от реакцията на гражданското общество. Така че, аз смятам, че трябва да бъдем изключителни оптимисти! България се събужда ужасно бавно, търка очи, обръща се отново на другата страна, вика: „Хайде да си подоспя малко“, но вече е ясно, че слънцето е изгряло и е високо. И, че ще се става.“ 🙂 

В каква форма можете да ползвате медиация?

 • като процедура в случай на конкретен спор;
 • като тренинг – час по миротворчество; сертифициращо обучение, тематичен или специализиран;
 • като общ проект или като част от дейностите по проект – напр. както направиха наскоро група училищни психолози от различни училища и група от 11 учители от една Бургаска професионална гимназия.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*