Новини за медиацията по света – март 2017

Любопитни новини за медиацията от: ЕС, Кения, Ирландия, Великобритания, Гамбия, Нова Зеландия, Бангладеш, Канада, Бразилия…

„А-консултации стартира „за да разгледа опасенията, които са възникнали в Европа в резултат на експоненциалното нарастване на множество различни форми на алтернативно разрешаване на спорове“.

Статията, озаглавена „Връзката между формалните и неформалните общности: съдилищата и алтернативното разрешаване на спорове“, е съвместен проект с Института по европейско право и Европейската мрежа на съдебните съвети (последната, председателствана от сър Джефри Вос, канцлер на на Върховния Съд).

Фокусът в Консултацията е за това как взаимодействието между съдилищата и алтернативните способи за разрешаване на спорове (АРС) работи в Европа. Тя търси мнения за това дали идентифицираните проблеми могат да бъдат решени чрез разработване на отчети за най-добри практики или модели, които да бъдат следвани както от съдилищата, така и от доставчиците на АРС, когато преценяват каква процедура за разрешаване на спора трябва да бъдат приложена в конкретния случай.

Взаимодействието между съдилищата и процедурите за АРС е, разбира се, ключов въпрос, обсъждан по-глобално на продължаващите серии на световната конференция GPC, и ще бъде интересно да се види как данните и коментарите, генерирани от нея (след последния случай в Лондон през юли 2017 г.) се сравняват с изводите от това допитване (окончателният доклад, на което е планиран за края на 2017 г.).

Макар да признава безспорните предимства на препращането на спорове от съдебни системи към ADR, докладът определя редица „възприети или реални проблеми“, които трябва да се имат предвид, когато са налице множество различни системи за разрешаване на спорове на разположение.

Те включват тези, при които:

  1. има риск за спорещите да се откаже достъп до правосъдие и /или
  2. такива, при които страните нямат достъп до адекватна правна консултация, както и
  3. риск от неусвояване на АРС в някои юрисдикции поради тяхното изцяло доброволно естество или необходима грижа за осигуряване на качеството, както и
  4. риск от недостатъчно разбиране у страните и участниците в съдебния процес, за характера и последиците от процедурите на АРС, които са им препоръчани (или наложени).“

NB! коментар на медиатора:

На интересуващите се от медиацията в България, бих искала да обърна внимание, че точка 3 и 4 са особено пренебрегнати и актуални у нас в момента – в Центровете към съдилищата, където често:

а) действат доброволци без опит, без устойчива професионална мотивация и без задължителния навсякъде по света стаж с подкрепа на успешни ментори, и

б) препращането от съдебна зала към медиация в сградата на съда, често е възприето от страните като начин да „трупат точки пред съдията“ или като наложено (част от съдебното дело).

Причините за силно потискащото влияние на тези фактори са и в специфичната ни народопсихология. Но по-важното е, че това води до изкривяване какво е медиацията и я поставя в неправилен контекст, на който някои медиатори решават да не обръщат внимание и в резултат споразуменията са про-форма и нетрайни, а на всеотдайните медиатори им коства неимоверни усилия да променят контекста.

Отворена съм да споделя още свои практически наблюдения по темата, както и предложения за решения.

„Интересна статистика докладва съдебната система в Найроби:

Общо 65 случая на стойност Sh 500 милиона са били разрешени чрез медиация в Найроби.

Най-старият от тях е от преди 15 години. Според съда, 242 дела са били препратени за медиация. От тях около 139 дела са от търговския отдел на стой

ност sh 4 милиарда, докато 103 от случаите са били семейни и един на развод.

От 139 от търговското отделение, 25 случая са били решени, докато семейното отделение успява да разреши 40 случая. В търговската колегия са записани шест случая на пълно уреждане на споровете, докато семейното отделение е записало 23. Страни в пет от случаите в търговския отдел на съда са постигнали съгласие, докато три други случаи са частично уредени. Това означава, че общо 11 случая все още не са уредени в търговската дивизия и общо 17 – в семейната колегия.

Двадесет и шест на сто от тези, които са избрали да използват метода на медиацията за разрешаване на споровете си, са във възрастова група от 31 до 40 и от 51 до 60 години.“

Следва продължение…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*