Медиация между публични личности

Медиацията между публични личности (популярни в обществото), е много подходяща за разрешаване на всякакви спорове помежду им – от семейни до бизнес с партньори, съседи, познати и непознати. Така е, защото чрез нея споразумяването става безшумно, ефективно, бързо и щадящо доброто им име.

Тя е един от най-използваните по света подходи за извънсъдебно разрешаване на спорове в тези ситуации и повечето от пътуващите често хора са чували поне веднъж по някоя лична препоръка за медиатор и медиация – от уста на уста.

Поради строгата поверителност на медиацията рядко говоря за тези случаи от практиката си. И съм изключително внимателна, когато го правя. Същевременно съм благодарна за доверието, което ми оказват страните и за напредничавото им мислене да изебрат този интелигентен и мирен подход.

Днес ще разкажа накратко един случай с разрешение на страните, за да онагледя полезността, която им донесе участието в медиация.

Страните

Родители, майка и баща - публични личности, известни в обществото - с общо дете и драматично разпадаща се семейна връзка.

Спорът

Помежду им тежаха не само гняв и отчуждение, но и редица неизговорени, неизяснени въпроси (натрупана болка, подозрения, предположения, лъжи, обиди и изневяра). Заедно с това имаха общи имоти, парични средства, бизнеси и вече поети ангажименти към други хора, от които не можеха да се откажат просто така. Имаха и общи планове за здравето и за образованието на детето, които не търпяха отлагане и, същевременно не успяваха да съгласуват. В семейството беше „избухнала“ и война с рязко променената роля на трети човек, който им беше общ близък приятел. Помежду им липсваше всякаква чуваемост и търпимост. Драматизмът у дома им беше много силен и за него нямаха безопасен комин. Преживяваха заедно и поотделно нервен срив, в който всеки се справяше както му е най-лесно – предимно нездравословно, хаотично и деградивно. Казваха, че не знаят къде са, накъде искат да продължат и как изобщо е възможно да продължат.

Безизходността

Повечето тежащи им въпроси бяха от такова естество, че не можеха да бъдат решени с дело в съда. Съжаляваха, че не са се замислили по-рано за това, че човешките и емоционалните проблеми помежду им не могат да се разрешат с правни средства. Сега разбираха, че всяко съдебно дело щеше да усложни допълнително комуникацията им и да затрудни неимоверно личния и социалния им живот. Бяха изтощени и отчаяни – всеки по своему поради драматичността, дълго търпяното и многото поети отговорности в момента. Бяха стигнали до крайности – някои от тях с трудно поправими щети и то не само за тях, а и за техни близки същества. Като наранени животни се опитваха да захапят, да бъдат спасени и да прехвърлят на друг емоционалната си отговорност. Бяха готови да предадат изборите си и решенията си в ръцете на нахъсани за война адвокати… Но случайно техен приятел ги насочил към медиацията и към мен – с прочувствен разказ от личен опит.

Какво бяха опитали дотук?

Семейна терапия, професионален коучинг с уважаван общ ментор, помирителни срещи, организирани от общи роднини и приятели и преговори с адвокати. Благодарение на тези срещи бяха стигнали до решение да се разделят, макар и не категорично, уважително и спокойно.

Заявката

Инициаторът желаеше раздялата да се случи „колкото е възможно по-тихо, уважително, по-леко за детето, честно и с човещина“. Другият родител отвърна на поканата скептично, но с отвореност. След като изслушах възраженията и опасенията му и го насърчих да проучи и обмисли алтернативите, а след това да прочете повече за медиацията и да проучи и мен, той дойде… и се довери.

Да дойдеш да видиш и да провериш е много важно, особено при непознати мощни подходи като медиацията. Да се довериш и да участваш активно след като си видял и усетил, че искаш - е ключово за успеха!

Процедурата

Започнахме с една обща онлайн среща, в която заедно зададохме верния тон с желание и нагласа за полагане на усилия с цел разбирателство и спогодяване. Веднага пролича огромното напрежение, което пречеше на общуването и затова преминахме към индивидуални срещи за цялостно и дълбочинно изслушване и работа с всеки поотделно. За това как преминава една процедура съм разказала подробно в книгата „В храма на медиацията – как е на практика“ през случаи от личната ми практика.

Отключването

Дойде чрез детето. Да! Това се случва често в медиация с аха-подход.

Затова всеки път, когато няма непреодолими пречки (а най-често няма) приканвам децата да се включат в медиацията. Тук е важно да отбележа, че децата винаги се включват с голямо желание, когато са правилно поканени и информирани за медиацията. Когато са непълнолетни, дори и да желаят, включването им зависи от съгласието на родителите им.

Много пъти съм разказвала как точно включването на децата е полезно: не само за отключване на неподозирани идеи и решения по спора; не само като най-пряк и смел начин за родителите да се огледат, опознаят и свържат поновому със себе си и с децата си; не само като възможност за взаимно заявяване на граници и узряване… А и за разгръщането на самите деца като достойни човешки същества, които приемат промените и кризите в живота като нещо нормално и умеят да общуват уважително и да търсят скритите възможности, преминавайки през тях.

Гласът на детето

Родителите бяха изненадани да чуят така смело и мъдро гласа на детето си. Този глас, изявен ясно и чисто с моята неутрална подкрепа, ги докосна така силно, че ги преобърна и вдъхнови за трансформация. И двамата предприеха веднага съвсем конкретни и дисциплинирани промени със себе си, а след това спрямо детето и един спрямо друг.

Преживяха един откровен, чисто човешки разговор – със спонтанен катарзис, който освободи енергията им и им донесе нов заряд. В един миг осъзнаха, че се занимават повече с другия и с това какво той прави или не прави, мисли или не мисли, отколкото със себе си. Преместиха решително фокуса на вниманието си върху правилните за тях сега приоритети. Намериха смисъл в това да си простят, да се извинят за няколко конкретни наболели неща, да оставят други да поотлежат и узреят без натиск, да приемат, пуснат и благодарят.

Големите резултати се проявиха още след неутралната обратна връзка към родителите, която им дадох след срещата ми с детето им – например съвместно решение за обновяване в доверието, детайлна обща стратегия по най-важните въпроси (възпитание, здраве, образование, спорт, нагласа за честно сътрудничество и добър тон, ежедневна програма и задачи, комуникационен „first aid kit“ при спешности); съзнателна коренна промяна в подхода на общуване (с детето и помежду им); балансираща промяна в режима на лични отношения и виждане с детето; баланс в материалните/финансови и психичните/емоционални грижи; посещаване на редица обучения и четене на списък с полезни книги/филми; редовни срещи с подходящи психотерапевти и т.н. и .т.н.

Това развърза и възела на общите бизнеси, общите имоти и съвместните им служебни ангажименти. Имайки яснота и спокойствие по горните приоритети, те бързо пренаредиха картината и разпределиха всичко по професионалните. Освободени от личните тежести, те започнаха да общуват с все по-голяма лекота и яснота къде са за себе си и един спрямо друг. Позволиха си и си пожелаха всеки от тях да продължи по личния си път и да преживява щастие. Споделиха, че участието в медиацията им е помогнало да се почувстват „по-леки, по-зрели и по-способни“.

Към момента (2022г.) всички участници в този разказ вървят щастливо и миролюбиво по пътя си напред. Те са звезди в областта си и казват, че живеят спокойно, защото поддържат (по техни думи) „топла приятелска връзка помежду си, макар и от голямо разстояние“.

Времеемкост

3 срещи лице в лице и 5 срещи онлайн с продължителност по 1-2 часа. Няколко разговора по телефона и кореспонденция.

От уста на уста

Тези двама напредничави родители са от публичните личности, които препоръчват активно медиацията на свои приятели и познати.

Предложение за извод

Известността, когато я използваме и управляваме добре, помага да направим смели крачки в напредничавото, в неизвестното и да бъдем първопроходци и пример за другите.

Благодаря и на добър път!

Какво е медиация?

Готови ли сте за медиация?

Книга-наръчник по медиация

Бележник на медиатора

 Обучение за професионален медиатор

За медиатор Катина Клявкова

Заявка за медиация

Медийни участия

Контакт

* Всеки случай, който споделям, е съобразен изцяло с принципа на поверителност, анонимност и със знанието и съгласието на участващите в него страни. Разказът цели единствено и само практическо запознаване с реалните ползи от медиацията и всяка прилика с конкретни лица и събития, е неволна. * 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*