Ден за правата на човека

Светът ни отбелязва на 10 декември Международния ден за правата на човека. Днес и всеки ден сме Човеци ♥
 
Именно вдъхновението и грижата ЗА естествените човешки права ме срещна с медиацията през лятото на 1998 година. Не знаех, че така наричат равностойното и неутрално миротворчество сега 🙂 По това време бях студентка по право, участвала случайно и смело в Конкурс на ООН за „Човешките права в България“, с прекрасна първа награда: обучение с пътуване и преживяване с ключови миротворци и в най-силните и активни организации за човешки права по света. Ах-а! Благодаря и за искрените и устойчиви приятелства, които се родиха от извора тогава и просто се разляха в жива вълна. И тя се лее, всеки ден – съзнателно и безрезервно… и заЕдно.
Благодаря от все сърце! И нека е за доброто на всички ни.
Катина, човек.

А за вас кои са естествените човешки права? „Подписаната на тази дата през 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации след края на Втората световна война. Основната част на Декларацията конституира правата на всеки индивид: правото на живот и отхвърлянето на робството; съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; вписани са социални, икономически и културни права.

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация, Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, свободно изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.

През 1950 г. ООН обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Днес, 60 години по-късно, тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането за човешките права и тяхната защита.

В приетата през 1991 г. Конституция на Република България се залагат най-важните европейски стандарти в защита на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи.

Слаб напредък в защитата на правата на човека в България бeше констатацията на Нилс Муйжниекс, Комисар по правата на човека към Съвета на Европа, по повод представянето на доклада от посещението му в България през месец февруари тази година.

„България е отбелязала известен напредък в защитата на правата на човека, но той продължава да бъде бавен и уязвим, особено що се отнася до правата на лицата, настанени в институции, човешките права на мигрантите и свободата на медиите“, заяви Нилс Муйжниекс.

Комисарят препоръча да се ускори процесът на деинституционализация на деца и заместването на резидентните институции с услуги в подкрепа на родителите и семействата. Той също така препоръча приоритизиране на реформата в системата на правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни и премахване на социалните и възпитателните интернати, в които се изпращат деца с така наречено „антисоциално поведение“.

Условията на приемане на лицата, търсещи убежище, са частично подобрени, но постигнатият напредък и наличните ресурси за осигуряване на основна подкрепа са нестабилни, отбеляза още Нилс Муйжниекс.“ – via Национална мрежа за децата

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*