Тайните, предположенията и още един разказан случай в „Еко и Леко“, Radio FM+

„В този понеделник е месечната ни среща в ефир с медиатора Катина Клявкова. 

Традиционната тема за чистотата и лекотата в човешкото общуване ще бъде пречупена през призмата на „Тайните и предположенията”. Доколко тайните са полезни, вредни, не можем без тях или няма нужда да крием каквото и да е от друг? Как се раждат „предположенията” и доколко са истина, на която реално да се доверим?… Ще навлезем там, където не всеки пускат и пускаме, но не сме сами. Присъединете се и вие в понеделник, 17 август, между 14 и 15 ч., само в „Еко и Леко“ по Радио FM+.“ „Еко и Леко“: тайните – полезни, вредни или неизбежни?

И навлязохме, отваряйки още едно свободно пространство за обмен на полезност. И в него нахлуха гледни точки и нюанси. И един интересен меден случай. А прозорецът към тази тема, типично за нас-Калина и Катина, остана отворен.

NB!!! За тайната в медиацията: когато споделям случаи от практиката си, съм изключително внимателна за запазване на поверителността на страните. Нарочно използвам псевдоними, събирателни образи, метафори и променям дати и места. И, ако разкрия конкретни нюанси, то е само с предварителното и изрично разрешение на участниците! Принципът за конфиденциалност (чл.7 от Закона за медиацията) е задължение на медиатора и неслучайно е едно от големите предимства на медиацията. Поверителността на разговорите дава пълно спокойствие за участие в медиация, особено в сравнение с публичния, шумен съдебен процес.
Запис от разговора ни в ефира на „Еко и Леко“, можете да чуете: тук.
И пак в това пространство, отговарям тук на два от въпросите на Калина Стефанова: Kак стана така, че този човек сподели тайната си именно в медиация? И как се почувства той от това?

Според моите наблюдения и опит в средата на медиацията всеки има пълното спокойствие да сподели свободно: от натиск, манипулация, загуба на достойнство, раняване; и винаги се намира полезността на всичко, което сме направили и, с което разполагаме. И, може би така става, случва се без цензура и себецензура. Без медиаторът да води споделящия към нещо. А споделящият сам се води и решава какво и как във всеки момент, бидейки в суверенитета си.

Как се почувства той от това? Каза, че е почувствал първо облекчение. После спокойствие да огледа „картината със зарчето“ отстрани и по-отгоре. И да реши първо сам, а после и заедно с другите какво иска, също така какво иска да разкрие и какво не и да продължи напред пълноценно и съзнателно, а не автоматично и жертвено.

Други полезни резултати (още мед) според участниците: – научил и за други, по-балансирани начини да е в контакт с „висшата сила“ или „висшето си аз“ и започна да ги разглежда и изследва; споделил с жена си тайната си и се сближиха на ново ниво, станаха партньори в развитието, а не само в ежедневието и работата; говорил със сина си, че в 4-те секунди е търсил лесно решение, но и пряк път към себе си; простил е и си е простил; извинил се на партньорите и служителите си, без нужда да разкрива тайна, но по така искрен и докосващ начин, че те го напрегръщали и му казали, че им е за добър пример и му устроили най-хубавото празненство за рожден ден; неочаквано му се извинили за техни пред-положения и клюки; смели се заедно над тях;… и всичко това ги вдъхновило за толкова много нови решения, че си изградили цял нов модел на комуникация в офисите. (последното е голяма друга тема)

 Времеемкост: 10 часа (6 за индивидуални срещи и 4 за две общи срещи).
Партньорите: в процедурата по медиация, по покана на страните, участваха всякакви специалисти със своя уникален принос, като партньори, на кръглата маса: мениджъри, психолози, адвокати, ЧР, тесни специалисти, приятели, юноши и какви ли още не.

P.S. Закон за медиацията: чл. 7. (1) Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.
(3) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато:
1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред;
2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*