Новини за медиацията по света – ноември 2017

Любопитни новини за медиацията по света – споделям ги с Вас в тази ежемесечна рубрика. (източниците са посочени в хиперлинкове) Надявам се да са Ви интересни и полезни. Този път от: Папуа Нова Гвинея – Ангора, Индия, Пакистан, Австралия, Нигерия, Филипини, Турция и др.

„Собственици на земя в провинция Хела в Ангора призоваха държавата да финансира завършването на процеса на алтернативно разрешаване на спорове (ADR), както направи с процеса по проучване на кланове за земеделските проекти Hides PDL 1, 7 и Juha PDL 9.

Земеделските производители, ръководени от председателя Малекс Оу, Дейвид Хайебе (клан Хари Хилапе) и Пай Васа (клан Пай-Наней) заявиха, че признават добрата работа на екипа по алтернативно разрешаване на спорове (ADR), воден от съдия Амбен Кандакаси и искат и останалите 5 (пет) процента да бъдат попълнени. Те заявиха, че според заявлението на министъра, проектите PDL 1 и 7 и 9 се очаква да преминат през процес на проверка на кланове (от декември), но бъдещето на Ангора е несигурно, тъй като държавата не е обявила как процесът на ADR ще бъдат финансиран, както направиха с процедурите за проверка на клана.

„- Hides PDL 1, PDL 7, Juha и Angore са интегрирани проекти и затова, докато процесът на проверка на кланове продължава в PDL 1, 7 и Juha, ние, собствениците на земя в Ангора искаме също и процесът на ADR да продължи. Така че, правителството трябва да финансира процеса на ADR, за да започне едновременно с процеса на проследяване на клановете.“, казаха те.“

„Ню Делхи: В проучване, целящо да оцени вярата на гражданите в системата за предоставяне на правосъдие, 40% заявиха, че няма да се обърнат към полицията, 32% заявяват, че няма да отидат на адвокат, а 22% изпитват отвращение дори към старейшини или местни политици за разрешаване на техните спорове. Повечето предпочитат помощта на неутрал за целта.“

„Лондон: Ръководителят на Върховния съд на Лахор, Сийд Мансоор Али Шах, каза в четвъртък, че съдебните реформи се въвеждат бързо в Пенджаб и е създаден специален съд, който да осигури бърза справедливост на пакистанците отвъд океана.

Той каза, че за пръв път в Пенджаб са били въведени „медиационни съдилища“ (като първа стъпка-хибрид между медиация и съд), за да се опитат да променят културата и да прекратят повече от съдебните спорове извън съда, когато това е възможно. Той каза, че изоставането и закостенялостта е реалност в съдилищата навсякъде по света, но в Пенджаб е доста висока. „Центровете за медиация са там, за да намалят зависимостта. Искаме да намалим ненужната тежест. Фокусът на съдебната система е обикновените хора. Няма друга реалистична програма и мисия.“

„Ръководителите на Федералния съд ще приемат предложението от индустриален арбитър да медиира в битката с персонала в работното място на съда, след като категорично отхвърли втората оферта за заплащането, гласувайки с „не“. Служителите на федералните, семейни и федералните окръжни съдилища и Националният съд за национални права гласуват предприемаческото споразумение с 69% до 31% и това не слагат край на горчивия застой на работното място, което за пръв път привлече много служители на поредица от стачки„.

„Съдебните дела са най-често срещаната форма на разрешаване на спорове в Нигерия, чийто произход е залегнал в английския общ закон, а често пъти съдебните спорове са тромави поради вкоренената култура на тежко противопоставяне, което води до препълването с дела и забавяне на съдебните решения. Необходимостта от по-ефективен процес за разрешаване на спорове допринесе за изтъкването на механизмите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) през последните години.

Нигерийските съдилища чрез своите правила сега насърчават страните да разрешат споровете си чрез механизмите за АРС като медиация, арбитраж и помирение. Съдът може, със съдействието и съгласието на страните да ги препрати към списък с центровете за АРС, които са извън сградата на съда, но са признати и прикрепени към съдебната система. Ако медиацията е успешна, договорените условия за уреждане се приемат като решение на съда. Ако не бъде постигнат успех, въпросът се отнася до съда за произнасяне на решение. При приемането на процедурите за алтернативно разрешаване на спорове страните могат да изберат както неформални центрове/трибунали, които използват неформални процеси на медиация (без да разполагат с формална структура) или формални съдилища, като използват строго формални процеси. Най-известните и практикувани механизми за АРС в Нигерия са арбитраж, медиация и помирение. „

„Според доклад, страната е публикувала скромен брой акции от ПЧП проекти, които са достигнали финансово затруднение в транспорта (23%), ИКТ (6%), водата (5%) и социалната инфраструктура (2% Сред изследваните страни, с изключение на Папуа-Нова Гвинея, Филипините се нареждат на четвърто място по брой ПЧП проекти, завършени в транспорта и ИКТ, пето във вода и трето в социалната инфраструктура, като страната е на четвърто място по брой ПЧП проекти, в енергетиката.

Освен конституционното ограничаване на чуждестранната собственост, страната има „прословут“ опит в механизма за разрешаване на спорове и механизма им за прилагане.

„Макар механизмът за разрешаване на спорове да е прозрачен, той все още се счита за недостатъчно ефективен и отнемащ време спрямо скъпите съдебни процеси. Обикновено обаче, решаването на споровете се оставя на преценката на страните, включително използването на алтернативно разрешаване на спорове със споразумения, които понякога цитират международния арбитраж като механизъм на избор“, се казва в доклада…“

„През последните тридесет (30) години фактът, че методите за алтернативно разрешаване на спорове са все по-предпочитани в сравнение с противопоставящите методи за разрешаване на спорове, вместо да „влачат“ споровете си пред съдилищата, заинтересованите страни се радват на разнообразни бързи и хуманни методи, които доказват, че намаляват и работното натоварване на съда.

Важно е да се припомни, че една от основните цели на методите за алтернативно разрешаване на спорове е да осигури на страните добра консенсусна атмосфера, така че споровете да могат да бъдат решени конструктивно, бързо и ефективно. Сред тези алтернативни механизми за разрешаване на спорове медиацията се откроява като гъвкаво „превозно“ средство, провеждано в насоките от независима и безпристрастна трета страна, наречена медиатор. Медиацията предоставя многобройни възможности, които не могат да бъдат дадени и постигнати в съда като само някои от тях са: обръщане на внимание върху емоционалната част от спора, предотвратяване на потенциални проблеми в комуникацията с другата страна, което позволява да се обсъждат проблемите и да се разкрият въпросите, които могат да доведат до истинско и трайно уреждане. “

Следва продължение…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бъдете първия коментирал

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*